Nollettorna- första kullen någonsin som snuvas på studentfirandet

Årets skara studenter kommer gå till historien som den första kullen någonsin att inte få fira sin student på ett traditionsenligt vis. En viktig del i firandet är själva utspringet, men få skolor vågar hålla i en sådan ceremoni med anledning av risken för smittspridning av det nya coronaviruset.

– Det skapar en enorm oro och frustration hos eleverna och många känner en stor sorg. Själva studentfirandet är ett av de viktigaste minnena i livet. Man får heller inte underskatta symbolvärdet av att få fira sin student. Det säger Ebba Kock, ordförande på Sveriges elevkårer.

Studentfirande som det brukar se ut ett vanligt år. Foto: Sven-Erik Svensson/Flickr

För drygt en månad sedan enades Stockholms läns kommuner om att ställa in studentfirandet på samtliga kommunala gymnasieskolor i länet, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset. Härefter har mail och telefonsamtal från stressade elever och föräldrar haglat in till Ebba och hennes kollegor.

– De är väldigt oroliga och ledsna, men också frustrerade eftersom de känner sig helt maktlösa i frågan. De flesta har sett fram emot den här dagen i flera år och ända sedan de var barn har de sett de där glada studenterna med vita mössor som skriker ut sin glädje. Självklart har de längtat efter att själva få uppleva just den lyckan.

Elever vill se innovativa lösningar

Avgångseleverna som Ebba har kontakt med har förståelse för att ett klassiskt studentfirande inte är möjligt att genomföra i år, men att det inte blir något firande alls har de svårare att acceptera. Istället vill de se innovativa lösningar.

– Vi har bokstavligen blivit bombarderade med kreativa förslag på hur ett alternativt firande skulle kunna se ut. En av många idéer är att utspringet ska livestreamas.

Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer, kämpar för att avgångseleverna ska få ett värdigt studentfirande. Foto: Pressbild.

För alternativa lösningar är Folkhälsomyndigheten inte främmande. På deras hemsida går bland annat att läsa att ett utspring för gymnasieelever kan ordnas en klass i taget eller i mindre grupper och att kontakt med familj och närstående kan ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd. Trots det står Stockholms läns kommuners beslut fast, vilket Ebba och hennes kollegor nu arbetar för ska ändras.

– Vi kämpar hårt för att studentfirandet ska bli av för samtliga elever, det vill säga att det ska ställas om, men inte ställas in. Vi för bland annat intensiva dialoger med kommuner, myndigheter och gymnasieskolor. Det finns så många bra alternativa lösningar på det här. Därför tror och hoppas vi att det fortfarande finns en öppning.

Friskola som vågar tänka nytt

Även om dörren till det närmsta tycks stängd för eleverna på Stockholms kommunala gymnasieskolor, är läget ett annat på länets friskolor, som inte omfattas av Stockholms läns kommuners beslut.

En skola som vågat satsa på ett alternativt utspring är stiftelsen Victor Rydbergs skolor som i dagarna gick ut med att de planerar för ett utspring som sker klassvis och där varje elev får ta med max två anhöriga till ceremonin. Allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi är verkligen glada för de fåtalet avgångselever som faktiskt fått beskedet att de får springa ut och fira sin välförtjänta student, om än på ett lite annorlunda vis. Vi hoppas att fler skolor tar efter, det är vår målsättning, säger hon avslutningsvis.

Fakta

Studentfirandet historiskt

  • Studenten har firats i Sverige sedan 1864, men kallades då studentexamen.
  • Studentexamen innebar en examination samma dag som själva utspringet.
  • De som inte klarade provet nekades studenten och efterkommande firande.
  • Studentexamen avskaffades 1968.
  • Under 70-talet och 80-talet var det ovanligt att fira studenten med anledning av den samtida revoltandan.
  • Under 1990-talet fick studenten ett uppsving i och med gymnasiereformen.

Sveriges elevkårer

  • Sveriges största ungdomsorganisation.
  • Organisationen har medlemmar på gymnasieskolor över hela landet.
  • Främsta uppgift är att stötta elevkårers arbete för att göra skolan tryggare, roligare och starkare.
Studentfirande 1939. Studenterna firar sin examen på Rådhustorget i Gävle. Foto: Carl Larsson/Flickr

Text: Emma Renheim

Läs mer