Köpenhamns besöksnäring känner hopp igen

I februari släpptes alla restriktioner i Danmark och den hårt drabbade hotellindustrin kunde pusta ut – för nu i alla fall. År 2020 startade fantastiskt och vi trodde det skulle vara över på några månader, säger en av Köpenhamns mest erfarna hotellchefer, Signe Larsen. Men pandemin tvingade henne att hitta nya gästsegment och sänka priserna.

Myllret på Köpenhamns gator skvallrar om en ny, ljusare vår än de senaste två åren. Hotellindustrin börjar få fler gäster och på gatorna börjar man höra andra språk igen. De långväga turisterna från USA och Australien har ännu inte kommit tillbaka förklarar Signe Larsen, hotellchef inom den stora hotellkoncernen Arp-Hansen som äger 13 hotell i centrala Köpenhamn.

Signe Larsen, Hotellchef Arp-Hansen Hotel Group. Fotograf: Patrik Bergfeldt.

– Det är fortfarande ett något dämpat läge men jag är fylld av förhoppningar på den kommande säsongen. Ukrainakrisen gör dock att amerikanerna tvekar om hela Europa. Jag är också spänd på att se ifall kryssningsfartygen börjar trafikera Köpenhamn.

Personalbrist är en av utmaningarna

Vi befinner oss på ett av Arp-Hansens flagghotell, 71 Nyhavn. Nu hoppas de att allt ska återgå till det normala.

– Det var svårt att driva verksamheten under pandemin, vi var färre i personalen och alla fick dela på arbetsuppgifterna. 

”En av de stora utmaningarna nu är bristen på personal. Mycket utländsk arbetskraft har lämnat Danmark och inte kommit tillbaka.”

Förändrad rekryteringsprocess

Under pandemin fick 71 Nyhavn satsa på nya gästsegment, fler från Skandinavien och med ett lägre prisläge. Att hålla en bra service kräver erfaren personal men på grund av pandemin har de börjat tänka om. 

– Vi har slutat att stirra blint på hotellerfarenhet i cv:n från jobbsökare, vi måste tänka nytt för att få in tillräckligt med personal, berättar Signe Larsen.

När hotellbokningarna nu går uppåt igen ser vi äntligen slutet i tunneln av pandemin och vi kan känna hopp igen, avslutar Signe Larsen.

Faktaruta

År 2020 hade Öresundsregionen ca 75 procent färre svenska gästnätter och annan utländsk turism i Danmark har minskat med 44 procent enligt statistik från Danmarks Statistik och SCB/Tillväxtverket. Under pandemin infördes ett kontantstöd för företag som drabbats av nedgång i omsättningen med anledning av Corona i Danmark. Ett särskilt riktat stöd har införts till utsatta branscher som hotell och restauranger.

Patrik Bergfeldt

Källor:

www.oresundsinstituttet.org/fakta-turismen-i-oresundsregionen-2/

Läs mer