Högt tryck på journalisternas fond under coronapandemin

Coronapandemin har orsakat ekonomiska svårigheter för många av Sveriges frilansjournalister. Mediernas branschorganisationer riktar kritik mot kulturministern och dömer ut regeringens åtgärdspaket som otillräckligt. För att lindra medlemmarnas kritiska situation inrättar Journalistförbundet en krisfond för att hjälpa.
– Den här fonden riktar sig verkligen till mig. Jag är schablonpersonen, säger frilansjournalisten Isabel Friman, 33.

Den tredje april presenterade kulturminister Amanda Lind regeringens åtgärdspaket med 200 miljoner i utökat mediestöd. Stödet ger dock inte frilansarbetare möjlighet att bli korttidspermitterade. Mediernas branschorganisationer har kritiserat kulturministerns åtgärdspaket och beskriver dessutom situationen som hotande mot demokratin.

– Det här är inte tillräckligt för att säkerhetställa journalistik i hela landet. Beslutsfattare som vill värna demokratin måste ta ett större ansvar i denna kris, sade Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet i ett pressmeddelande.

En som riktat kritik mot regeringens stödpaket för mediabranschen är SJF:s ordförande Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet som beskriver sina medlemmars läge som kritiskt inrättar nu en krisfond med 2,5 miljoner kronor som hämtats ur organisationens konfliktkassa. Stipendierna är på 10 000 kronor och delas ut till de som får sin ansökan beviljad.

En som hoppas på att bli godkänd som stipendiat är frilansjournalisten Isabel Friman.

– Den här fonden riktar sig verkligen till mig. Jag är schablonpersonen.

Min ekonomi har drabbats hårt och har svårt att klara mina utgifter på grund av uteblivna uppdrag. Förhoppningsvis blir det bättre snart, säger Friman.

Många ansöker om pengar

Pengarna tas från Journalistförbundets konfliktkassa men förbundet har också tagit emot donationer från flera håll, bland annat från SVT-klubben och SR-klubben med bidrag på 10 000 kr vardera.

Enligt förbundets hemsida har ansökningstrycket varit högt och var redan en vecka innan ansökningstidens slut uppe i 240.

– I vanliga fall brukar de flesta stipendieansökningarna komma in när deadline närmar sig. Nu har trycket varit högt redan från första dagen vi utlyste stipendiet. På morgonen den 8 maj hade cirka 240 ansökningar kommit in, säger Justus Bennet, ombudsman och stipendiehandläggare på förbundet.​

Hot mot demokratin

Enligt Hyllert är det svåra läget för frilansarbetare just nu ett hot mot kvalitativ journalistik och upprätthållande av demokratin. Isabel Friman ångrar inte sitt yrkesval som frilansarbetande journalist men att en säkrare arbetsform hägrar nekar hon inte till.

– Jag har verkligen ett stimulerande jobb som tar mig till olika platser där jag får möta spännande personer, men att ha en säker anställning just nu hade förstås varit toppen, säger hon.

Isabel har andra inkomstkällor än journalistyrket och jobbar deltid i en väns butik vilket har varit viktigt, både ekonomiskt och själsligt.

– Det är viktigt att känna sig behövd, oavsett vad man gör. Att gå hemma mår ingen bra av, säger Friman.

Journalistförbundet är inte den enda organisationen som inrättat en särskild krisfond för sina medlemmar. Även Författarförbundet och Musikerförbundet har startat fonder för att lindra den ekonomiska utsattheten. Författarförbundets utbetalningar har dock pausats då pengarna tagit slut.

Fakta om SJF:s krisstipendium

  • Endast SJF:s medlemmar kan söka pengar
  • Summan är på 10 000 kr och är skattefritt.
  • Styrelsen har avsatt 2,5 miljoner men är öppet för donationer och externa bidrag.
  • Stipendiet söks via Journalistförbundets hemsida.
  • Sista ansökningsdagen är 15 maj.

Text & bild: Viktor Gauffin

Läs mer