Framgångsrik höst för gallerier på Hornsgatspuckeln efter krisvåren

I våras tog det tvärstopp för galleri Kontrast och galleri Puckeln. Kunder försvann, utställningar avbokades eller flyttades fram. Det blev en fråga om överlevnad. Men under hösten har det vänt. 
Sen jag öppnade i slutet av augusti har det varit full rulle. Jag har sålt mer bilder än någonsin, berättar Mia Klintewall verksamhetschef på Galleri kontrast.

Under 60 år har kulturstråket runt Hornsgatspuckeln som sträcker sig från Slussen till Mariatorget fyllts med konstnärer, filmskapare och författare. Än idag finns omkring 20 gallerier och konsthantverkaren i området.  

– I mitten av mars försvann alla besökare. Fotoutställningar som var planerade för maj, juni och juli månad fick flytta fram till hösten, berättar Mia Klintewall. 
I början av Hornsgatan ligger Galleri kontrast, ett fotogalleri som riktar in sig på att visa fotografier ur ett bildjournalistiskt perspektiv. Här visas årligen utställningar som Årets bild och Nordens fotoskolas examensutställning. Verksamheten har funnits sedan 1995 och drivs idag av Mia Klintewall som är ensam anställd. Under våren och sommaren fick hon lägga all verksamhet på paus. Själv blev hon korttidspermitterad och sökte hyresstöd som beviljades under kvartal två. 

Tung start på året

– Innan coronapandemin bröt ut drogs galleriets kulturstöd in för 2020 från region Stockholm vilket påverkade början av det här året extra hårt. berättar Mia Klintewall.
Det indragna stödet gjorde att Mia tillsammans med fotografen Johan Bergmark beslöt sig för att hålla en auktion för att rädda den ekonomiska situationen. Omkring 70 fotografer donerade bilder i syfte att stödja verksamheten. Auktionen skulle ha ägt rum i mitten av april men flyttades fram till oktober på grund av pandemin. Hälften av tavlorna såldes under auktionen och fler har sålts därefte.
– Fotografer har gått in för att hjälpa mig och för att stötta galleriet men det ska egentligen vara tvärt om. Vi som ska finns här för dem, säger Mia Klintewall

En bit längre upp på gatan, mitt på Hornsgatspuckeln ligger konstgalleriet Puckeln. Sofia Hedelin som äger galleriet fick i våras tänka om när alla kunder försvann från en dag till en annan. Normalt har en konstutställning med tavlor från en och samma konstnär. Men när pandemin slog till bestämde hon sig för att visa konst från olika konstnärer i hopp om att nå ut till en bredare publik. Hon har även erbjuda privata visningar men det har inte visat sig vara särkilt efterfrågat. Istället blev det allt mer vanligt att kunder hängde på låset vi öppningstid för att vara först in i galleriet.
– Jag har fått kämpa mig fram det här året, säger Sofia Hedelin.

Hösten har varit allt mer framgångsrik för gallerierna. Många konstföreningar har handlat upp fotografier och målningar inför årets konstlotterier och allt fler privatpersoner har börjat handla igen. Både Mia Klintewall och Sofia Hedelin upplever att folk unnar sig i höst. 

Inställd vernissage för Nordens fotoskola

– Eleverna är såklart lite besvikna att det inte blir någon vernissage där de får fira sitt examensarbete tillsammans. Samtidigt är de glada att vi i alla fall kan ha en fotoutställning på Galleri Kontrast, säger Jonas Berggren utbildningsledare på Nordens Fotoskola.
Den 12 december håller Nordens fotoskola sin årliga fotoutställning på Galleri Kontrast. Det är skolans examenselever som i år fått tolkat temat glitter. Utställningen skulle ha ägt rum i början av maj men fick flyttas fram. Fotoutställningen brukar invigas med en välbesökt vernissage där cirka 450 personer besöker galleriet. I år uteblir vernissagen och eleverna får närvara vid olika tillfällen under utställningsperioden. Som max får 10 besökare vistas i lokalen samtidigt.
 – Ofta dras många till att vilja prata om något dramatiskt eller hemskt som man har upplevt. I år ville jag ge eleverna ett tema som lockar till positiva berättelser. Därför valde jag temat glitter, berättar Jonas Berggren.

Uppskattat projekt

Utöver de fotoutställningar som visas i lokalen brukar Mia arrangerar olika evenemang som föredrag, debattkvällar och workshops året runt. Under året har det mesta uteblivit och den årliga glöggkvällen kommer också att ställas in. 
– Jag är manisk till att vilja hitta på saker, berättar Mia Klintwall.
Under hösten har hon kunnat genomföra projektet ”Bilden av dig” som har utförts i tre delar. I ett panelsamtal, en workshop, och ett seminarium har deltagare uppmuntras till samtal och diskutera kring ämnet vad som händer efter att en fotograf har tagit en bild av någon. Vilket ansvar bär fotografen? Vad händer med relationen mellan fotograf och den avbildade om bilden av dig används i annat syfte än det som varit överenskommet? Projektet har varit uppskattat och deltagarna har varierat mellan sex till fyrtio personer. 

Om världen tillåter så blir nästa utställning av konstnären Malin Östlund på galleri Puckeln, men att planera framåt tycker Sofia Hedelin är svårt när framtiden är så oviss. Många konstnärer vill gärna ha bättre förutsättningar för att satsa på en utställning säger hon. Mia Klintewall på Galleri Kontrast ser å andra sidan mycket fram emot 2021. Hösten framfart har gjort att galleriet klarat sig bättre än tidigare år. 

Text och foto Mikaela Landeström

Läs mer