Föräldrafällan

Vid årsskiftet blev FNs barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att det kan bli olagligt för svenska föräldrar att ägna sig åt ”sharenting”, där man publicera bilder på sina barn på sociala medier. När barnen växer upp och kanske har en annan åsikt om bilderna finns det en större möjlighet för dem att ta till legala åtgärder om det behövs menar familjejuristen Anna Åkestam.

– Barnkonventionen implementeras på ett sådant sätt att det är upp till den enskilda domstolen att själva bedöma, det kan innebära ny praxis.

FNs barnkonvention innebär ett starkare skydd mot barnens rätt till privatliv i förhållande till dagens lagstiftning. På sikt kan det innebära att föräldrar kan bli dömda för ”sharenting”. En effekt av att konventionen bli lag är att domare behöver i högre grad motivera sina beslut när de går emot barnets uttryckta vilja.

– Det finns ett fall från utlandet där en mamma blivit fälld för barnen inte godkänt de bilder hon lagt ut på sina barn.

I våras delade skådespelaren Gwyneth Paltrow en skidbild på sin dotter Apple på sitt sociala flöde. Dottern kommenterade på mammans bild och bad henne ta bort den, vilket mamma Gwyneth vägrade. Idag kallas detta fenomenet för ”sharenting” vilket är en sammansättning av de engelska orden ”share” och ”parenting” och syftar till föräldrar som överdelar information och bilder på sina barn. Christie Tate en mammabloggar från England fick massiv kritik när hon fortsatte att lägga ut bilder på sin dotter trots att dottern sa att hon inte ville. 

Andrea Engeln, en mamma i södra Sverige delar regelbundet med sig av bilder på sina två söner i sitt facebookflöde.
– Jag har bara alltid delat med mig av dem, sen de föddes. Nu vill den äldsta (Fabian, 5 år) gärna godkänna bilderna och det brukar jag respektera.
Andrea säger att hon delar bilderna främst för familj och vänner men om bilderna skulle hamna någon annanstans är något hon inte direkt tänkt på.
– Som förälder tycker man att ens barn är finast på jorden.

Studier visar att det finns i genomsnitt 1500 bilder på en femåring på nätet. Många av bilderna hamnar på hemsidor kopplade till barnpornografi och pedofilnätverk. Det kan därför vara viktigt att tänka på vilka människor man delar med och vad för bilder på sina barn man delar med sig av.

– Det ska bli intressant att se hur utfallet blir men frågan är inte om utan när den svenska lagstiftningen prövas mot barnkonventionen gällande barnbilder på sociala medier, säger Anna Åkestam. 

Delningen är kontextuell så det är inte troligt att det skulle bli ett totalförbud men barnkonventionen kan bidra till en balans mellan föräldrars yttrandefrihet och barnens integritet. 

Text: Louise Arvidsson

Läs mer