Coronaviruspandemins effekter på Stockholms lokaltrafik

Foto och text: Slim Tlili

Coronavirusets utbredning har haft långtgående effekter på samhällen över hela världen, även här i Sverige har dessa gjort sig kända i olika former. I Storstockholm har effekterna av viruset slagit på en del av regionens blodomlopp, nämligen kollektivtrafiken.

Under vecka 10 minskade antalet passagerare med 450 000 vilket i jämförelse med samma vecka förra året är en minskning på 6 procent. SLs presstalesman Claes Keisu tror att det beror på folks rädsla för att bli smittade av coronaviruset när de reser i kollektivtrafiken. Minskningen av resenärer har visat sig vara ohämmad och under vecka 11 fortsatte antalet passagerare att minska och har nu gått ned med 20 procent.

Den 17 Mars gick SL ut med ett pressmeddelande där de informerade att alla resenärer numera ska bestiga bussarna via den bakre ingången och sprida ut sig för att öka avståndet mellan varandra i syfte att minska möjligheterna för viruset att sprida sig bland passagerarna i bussen. Ytterligare åtgärder som vidtagits av företaget för att dämpa smittspridningen är ökade kontroller av städningen på bussar och tåg samt beordrat sina konduktörer att avstå från att kontrollera passagerarnas biljetter, ett avsteg från normala rutiner och en följd av coronakrisen som gjort sig känd för de flesta av SLs många resenärer. Resenärer har underrättats om att man endast bör resa med lokaltrafiken om man absolut måste och att personer över 70 års ålder samt riskgrupper bör avstå helt från att resa med lokaltrafiken.

SL meddelade den 19 mars att de planerade för en ökad sjukfrånvaro hos deras förare och har under den gångna tiden haft ett personalbortfall på 20 procent hos bussförare på grund av sjukskrivningar. Personalbrist tvingade fram en övergång till lördagstidtabell med extra turer under under rusningstid men detta innebar dock färre avgångar för spårvagn, lokalbana och bussar. Bolaget förklarade att de inte förväntade sig att denna åtgärd skulle leda till ökad trängsel i lokaltrafiken, ett antagande som dessvärre visade sig vara felaktigt då det på måndagen den 23 mars uppstod en del trängsel i Stockholms lokaltrafik.

Efter kritik från resenärer, politiker och media återinfördes normal tidtabell för bussar, spårvagnar och lokalbana. Gällande trängsel i Stockholms tunnelbana har det noterats att flödet in, antalet inpassager, minskade med 66 procent mellan veckorna 10 och 16. Trafikförvaltningen menar dock att det är svårt att göra en bedömning om faktisk trängsel eftersom att siffran endast gäller inflödet in i tunnelbanesystemet.

Efter att Folkhälsomyndigheten publicerade nya riktlinjer bestämde SL den 2 april att senarelägga starten av avstängningarna av Roslagsbanan till den 18 Maj. Underhåll och utbyggnad av sektioner av Roslagsbanan till dubbelspår har således blivit uppskjutet och projektet är därmed försenat redan i starten.

Det är inte bara personalstyrkan och särskilda projekt som har tagit stryk till följd av reaktionerna för att stävja den pågående spridningen av smittan, coronavirusets negativa effekter kan även bevittnas i företagets nyckeltal. Bolagets omsättning minskade med 154.9 miljoner kronor på grund av minskad försäljning av månadskort. Under vecka 13 och 14 föll försäljningen med 166 500 månadskort, en minskning på 65 procent jämfört med samma period förra året.

Läs mer