Böter för ”fulparkerade” elsparkcyklar på Södermalm

Stockholm Stad vill komma åt elsparkkaoset på gatorna genom bötfällning av felparkerade fordon från nästa år. Frågan är om det kommer lösa problemet och vem som egentligen får betala.

Vid Södra station står elsparkcyklar strösslade lite huller om buller vid ingången. Det är mindre folk i rörelse än en vanlig fredag vid lunchtid, denna coronapräglade november. Henrik Eriksson, 30 år, kommer rullande på sin Bird. Just firman Bird sträcker sig utanför tullarna till Solna där Henrik bor och för honom utgör elsparkcykeln ett bra komplement till tunnelbanan, berättar han. Pendel och elsparkcykel har varit hans fortskaffningsmedel denna coronahöst. Han ställer sig positiv till att den som hyr kan få komma att böta för sin ”fulparkering” och ser inga fel med det, tvärtom.
– Jag är positiv till eventuella böter, folk kan ju skada sig när de står felparkerade, säger han.

På Trafikkontorets ”Servicecenter för felanmälan” berättar Annika Johansson att anmälningarna legat på en konstant nivå under året och att de främst kommer in via Stockholm Stads app ”Tyck till”. Felanmälaren tar ett foto av fordonet, bifogar adressen och sänder i appen. Servicecentret bifogar anmälan till uthyrningsbolaget som har ett antal timmar på sig att hämta cykeln. De får ta emot många klagomål från allmänheten, mest i appen men också per telefon.
– Vi får många klagomål på de här firmorna och deras cyklar, att de överhuvudtaget existerar. Framför allt är det Trafikborgarråd Daniel Helldén som får ta mycket skäll, allt skylls på honom. 

Staden avser bötfälla bolagen

Under hösten har det pågått ett försök från Stockholm Stad att flytta ”fulparkerade” elsparkcyklar kortare sträckor för att de inte ska utgöra trafikfara. Parkeringsvakter har flyttat närmare 300 elsparkcyklar under september och oktober. Tanken är att bolagen ska få böta 250 kronor per flytt. Tidigare har felparkerade cyklar körts till Lunda industriområde, där bolagen fått lösa ut elsparkcyklarna till en kostnad av 500 kronor per cykel. De längre flyttarna har varit sällsynta och framför allt ineffektiva. På Stockholms gator beräknas idag cirka 12 000 elsparkcyklar finnas tillgängliga att hyra. I en serie artiklar i Mitt i Stockholm har man kunnat följa försöket som nu ska permanentas från 1 mars 2021. Daniel Helldén erkänner i senaste artikeln att bötfälla bolagen troligtvis inte kommer räcka för att rensa upp i elsparkskaoset men att det är steg på vägen. 

Från uthyrningsbolagens sida, som Lime och Voi, framkommer i samma artikel, att de vill föra vidare böterna till kunden. Det är den som felparkerar som ska stå för böterna enligt bolagen. System för att kunna bötfälla kunden är under framtagande.

Delade meningar om böter löser problemet

I Götgatsbacken finns alla de största uthyrningsbolagen representerade, Voi, Lime, Bird, Tier och Bolt. Vissa fordon snyggt parkerade i anslutning till cykelställen andra slarvigt parkerade på trottoarer så fotgängare måste hoppa över eller runda dem och därmed tvingas ta steg ut i gatan där cyklister och bilar forsar fram.

Inne på klädbutiken Hope berättare en av de unga butiksäljarna att hon just imorse reagerade på att det stod ett par elsparkcyklar lutade mot butiksfönstret.
– Jag tror inte ägarna skulle bli så glada om de visste om det.  
Men att sätta upp skyltar i fönstren med förbud att inte parkera cyklar framför fönstret tror hon inte på, och hennes kollega inflikar ”det här är Södermalm här kör vi inte med förbud”. De menar också att hela poängen med att hyra elsparkcykel är att kunna ta sig snabbt kortare sträckor till önskad destination. 
– Men om man inte får ställa den var som helst försvinner kanske lite av funktionen. Och bolagen måste vara tydliga med var man ska ställa den om man riskerar böter.

Ett par unga kvinnor, den ena med barnvagn är inne på samma linje. De tror inte på förbud och att böter kommer hjälpa. De upplever inte själva något problem med att ta sig fram på trottoarerna, trots barnvagn. Men förstår samtidigt att det kanske finns de som ”stör sig” på alla elsparkcyklar som står efter St Paulsgatan.

Vid Mariatorget påträffas ett par äldre damer som minst sagt ”stör sig” och uttalar sig i starkare ordalag.
– Om elsparkcyklar tycker vi INTE. De är överallt.
De tror däremot inte på att den som hyr ska bötfällas och att det skulle hjälp situationen.
– Det måste vara bolagens ansvar, de som hyr ut. Jag förstår inte varför de inte kan parkeras i ställ liknande de där vita cyklarna man kan hyra, och så betalar man först vid återlämning. Just nu verkar det ju vara nått fel på hela systemet.

På frågan om bötfällning kan leda till någon förbättring av situationen, kommer svaret snabbt från Annika Johansson, Trafikkontoret.
– Det kanske blir bättre. Men staden kommer behöva anställa fler parkeringsvakter för att flytta cyklarna och vad kommer inte det kosta, jämfört med en bot på 250 kronor per cykel? Allt det här kommer framför allt kosta Stockholmarna.

Text och foto Lisa Hellström

Läs mer