Barnen jublar – parkeringsplatser görs om till större skolgård

Foto: Piqsels

Sjöstadskolans skolgård är liten. Med endast tre kvadratmeter rörelseyta per barn, har gården klassats till bland den sämsta i Sverige. Men nu har skolan fått löfte om en att anlägga en större skolgård.
– Det är helt fantastiskt. Vi är jätteglada säger Monika Strandberg, rektor på Sjöstadskolan.

Skolgårdarna i Sverige har krympt betänkligt de senaste fem -tio åren. I dagsläget räknar man med att cirka 480 000 barn har för liten yta att leka på. När Boverket tittade på skolgårdar anpassade för grundskoleelever i Sverige, under perioden 2016-2018, blev genomsnittet 44,8 kvadratmeter yta per barn. Enligt Boverkets rekommendation är cirka 30 kvadratmeter per barn acceptabel yta, men många skolor lever inte upp till rekommendationen idag. Framförallt har friskolor genomgående mindre skolgårdar.

Stockholms län sämst

Ser man på hela landet så är variationen på skolgårdarna stor, beroende på var skolan är belägen. Medan elever i Storumans kommun disponerar en yta på cirka 148 kvadratmeter samsas barnen i Stockholms innerstad på en tiondel av det, 14.9 kvadratmeter i genomsnitt.

Av skolorna i Stockholmsområdet har Sjöstadskolan i Hammarby Sjöstad haft det allra värst. Där har barnen en yta på endast tre kvadratmeter var att röra sig fritt på. I och med omförhandlingen ökar nu barnens lekyta med det dubbla, och lite till. Ökningen välkomnas av både barn och rektor.
– Det här innebär en ökning från 3 till 7, 5 kvadratmeter per barn i rörelseyta, vilket i och för sig fortfarande är rätt sp lite, men det ändå känns toppen.
– Alla är ju inte ute samtidigt. Så, det blir nog bra.

När Sjöstadskolans nya annex ”Godsfinkan” planerades år 2014, köpte stadens fastighetsbolag, S:t Eriks markutveckling AB, fastigheten och två intilliggande kontorshus. I köpet ingick en del yta för parkeringar varav 900 kvadratmeter gjordes om till skolgård. Det konsultbolag som kommunen anlitade för planering av skolgården föreslog en yta av 3000 kvadratmeter för skolgården, men skolfastighetsbolaget Sisab slog fast att 900 kvadratmeter fick räcka. Resten av ytan blev istället parkeringsplats åt hyresgästerna på kontorsfastigheterna intill.

Massivt föräldraengagemang

Det fick föräldrarna till barnen att gå i taket av ilska. I tre år har en ihärdig grupp engagerade föräldrar, kämpat hårt för att ordna bättre lekutrymme för barnen. Föräldragruppen har skrivit mängder av mejl och uppvaktat både skolborgarråd och andra politiker, med krav om att bättre utemiljö och större lekytor utomhus. De också har tagit striden mot skolfastighetsbolaget Sisab som däremot hela tiden hävdat att hyresavtalet med de intilliggande kontorsfastigheterna inte gått att häva.

Stöd av skolborgaråd

När det efter tre år var dags att omförhandla hyresavtalet med kontorsfastigheterna lyckades föräldragruppen, nu med stöd av nytillträdda skolborgarådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L), att få till en ändring av hyresavtalet så att skolan nu får överta en del av parkeringen för att skapa större skolgård.
– Nytt skolborgarråd, nya tider, nya beslut, skrattar rektor Monica och säger vidare:
– Det är otroligt välkomna kvadratmetrar, som ska inredas klokt och riktas mot särskilda grupper av barn, säger rektor Monika Strandberg.

Hon är också mycket noga med att inte ta åt sig äran, utan istället tillskriva den till föräldragruppen som varit så ihärdiga i sin kamp för skolbarnen. Ombyggnationen av skolgården kommer att projekteras under hösten och väntas att bli klar 2021. 

FAKTA – Lekyta på svenska skolgårdar

2016-2018 hela Sverige              44,8 m2

2016-2018 i Stockholm               14,9 m2

Bäst i Sverige Storuman             148,9 m2

Sämst i Sverige Sjöstadskolan      3 m2

Rekommenderas av Boverket     30 m2

Av Minna Karlsson. Foto: Piqsels.

Läs mer