Staden runt på två hjul

Så undviker du en cykelolycka

Det blir allt vanligare att cykla till och från jobbet. För att du ska kunna undvika en cykelolycka är det viktigt med rätt cykelutrustning och att vägarna inte är hala. Dom vanligaste cykelskadorna är på armar och axlar.

Sedan hastighetsbegränsningarna sänktes till 30 och 40 kilometer i timmen har olyckor mellan cyklist och personbil ofta blivit mindre allvarlig, säger trafiksäkerhetsforskare Irene Isaksson-Hellman på If.

En cykel liggndes på marken.

Halka och utrustning

Halkbekämpning och vinterdäck anses vara det som har störst betydelse för att förhindra allvarliga cykelolyckor. Likväl som att bilar byter till vinter- och sommardäck bör cyklisten även göra det. Många gånger prioriteras väghållning på bilvägar framför cykelvägar. Det blir då extra viktigt att se över sin cykel så att den fungerar som den ska.

-Halka är ett stort problem och kan orsakas av snö och is men även blöta löv och löst grus på vägarna. Att ploga eller salta cykelvägarna och att tidigarelägga sopningen på våren kan underlätta väglaget för cyklisterna, säger Irene Isaksson-Hellman.

Cykelhjälm och skyddsjacka/-byxor är också viktig skyddsutrustning för att undvika en cykelolycka. Många allvarliga skador hos cyklister kan också undvikas genom att åtgärda brister på cykeln och utrustningen.

– När det kommer till hur vägarna är utformade är det bäst att cykel- och bilvägar är separerade och att det finns säkra cykelöverfarter. Även anpassade kantstenar och fasta föremål i anslutning till körbanan är också viktig för att göra cykelvägarna säkra, Irene Isaksson-Hellman.

Hur vägar är utformade är svårt att påverka som privatperson, men viktigt att ta hänsyn till som cyklist. Kunskap kan också förhindra en cykelolycka.

Hur vägar är utformade är svårt att påverka som privatperson, men viktigt att ta hänsyn till som cyklist. Kunskap kan också förhindra en cykelolycka.

Farlig och vanlig cykelolycka

Den farligaste cykelolyckan är vid en kollision med motorfordon. Det är även den typ av olycka som har högst andel med dödlig utgång.  Den vanligaste olyckan är singelolyckan. Det vill säga att cyklisten själv, utan andra inblandade, råkar ut för en olycka.

Att få fram en rättvis statistik på cykelolyckor är svårt. Den officiella statistiken kommer från polisen och akutsjukhus som sedan rapporteras till Transportstyrelsen. Men det finns ett stort mörkertal då alla olyckor inte anmäls.

Mer att läsa om hur du kan undvika en cykelolycka läser du här.