Staden runt på två hjul

Utbyggnaden av Stockholms cykelvägar tar tid

Det går långsamt med utbyggnaden av Stockholms cykelvägar, men ambitionen är hög.

– Vi har ett mål om att öka andelen cykeltrafik till 20 procent år 2030, skriver Daniel Källqvist regions sekreterare på Region Stockholm i ett mejl.

Vägmarkering för cykelbana
Vägmarkering för cykelbana

Idag cyklar cirka sex, sju procent i Stockholm och för att nå ökningen finns en rad olika planerade och pågående cykelprojekt.

Antalet cykelvägar ska ökas med 850 kilometer och förbättringarna ska öka framkomlighet och säkerhet för cyklisterna. För att nå detta vill man bland annat bredda och höja upp cykelvägar samt anlägga helt nya cykelbanor. En cykeltunnel och bro ska också byggas. På så sätt förbättras även förutsättningarna för cykelpendling.

Långsam utveckling av cykelvägar

– Kommunerna i Stockholmsregionen bygger sina cykelleder var och en för sig. Det gör att det blir dyrt, svårare att planera genomförandet och tar längre tid, hävdar Daniel.

I Stockholms stads cykelplan går det att läsa att många cyklister kan tänka sig att cykla oftare om cykelbanorna vore bredare, bättre underhållna och säkrare. Många önskar även tydliga vägvisningar och trafiksignaler för cykeltrafik.

– Det är staten via regeringen och Trafikverket som äger de flesta vägar längs vilka cykellederna ska gå. Men staten prioriterar inte cykelleder tillräckligt högt och anslår inte tillräckliga medel i sina budgetar för att det ska bli något genomslag, menar Daniel.

Cykeln är bra för mijön

Cykeln är en viktig del av stadens transportsystem. Den är ett pålitligt transportmedel och många gånger snabbare än bil, buss och tunnelbana. På samma gång är cykling hälsosamt och bättre för miljön.

– Det ökade målet för cykeltrafiken är en bärande del för att Stockholms regionen ska nå målen om minskad klimatpåverkan, minskad trängsel och förbättrad folkhälsa, skriver Daniel.

Cykelkanslit banar för cykelvägar

Inom Region Stockholm finns ett regionalt cykelkansli som bidrar med kunskapsunderlag till ägarna av vägnätet, den svenska staten. Deras ambition är att underlätta utbyggnaden av cykelvägar mellan Stockholms olika kommuner.

– Det är svårt att mäta enbart cykel investeringar eftersom det är svårt att avgöra vilka delar i ett gatuprojekt som berör cykel. Ofta görs flera restaureringar samtidigt som bidrar till den totala gatumiljön, skriver Daniel.

Här kan du hitta mer information om cykelvägar i Stockholm. Du ser också vad som planeras att göra och vad som redan gjorts för att underlätta cyklister.

Fakta om Region Stockholm

Riksdagen fattar beslut på nationell nivå. På den regionala och lokala nivån styr däremot regioner och kommuner. Regionerna fattar beslut om till exempel hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

I Region Stockholm är det koalitionen av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerna och Kristdemokraterna som tillsammans som har flest mandat.