Tips och inspiration

Därför valde Erik en elsparkcykel

Erik fick nog när båda cyklarna fick punktering nästan samtidigt. Då gjorde han slag i saken och valde en elsparkcykel med punkteringsfria däck. ”Bekymmersfritt ägande” kallar han det.
Nu susar han fram på gatorna utan risk för krångel.   

Sedan den första elsparkcykeln rullade ut på Stockholms gator har det varit en vattendelare. Vissa anser att de ställer till med problem för bilister men även för fotgängare och andra cyklister medan andra tycker att de är ett perfekt redskap för att ta sig från a till b.
De släpper inte ut några avgaser samt är enkla och roliga för gemene man att använda.

I augusti 2018 började företaget VOI rulla ut sina första elsparkcyklar på gatorna i Stockholm.

Meningen är att ersätta kortare resor med till exempel taxi eller bara ge stockholmarna ett snabbt och smidigt sätt att ta sig från plats a till plats b.

Genom en app kan användarna hitta en elsparkcykel som finns i närheten, hyra den och sedan ta sig en kortare distans för att sedan parkera elsparkcykeln var som helst. Sparkcykeln kan då plockas upp av nästa användare.

Tre enkla steg för att hyra din egen elsparkcykel.

Under åren har användandet av dessa sparkcyklar ökat lavinartat och många aktörer har tagit sig in på den svenska marknaden.

En elsparkcykel klassas i Sverige som cykel om den uppfyller ett flertal kriterier enligt ”Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner”.

Andra regler som ett cykel klassat fordon måste uppfylla:

Utrustad med ringklocka.

Bromsar, antingen fotbroms eller handbroms är ett krav.

Lykta och reflexer vid mörkerkörning.

Brukare under 15 år måste använda hjälm.

Nu har det även blivit populärt att köpa sig en egen elsparkcykel, jag träffade därför Erik Nordin som valt att göra just så.

Varför valde du att köpa en elsparkcykel? 

Jag valde att köpa en elsparkcykel dels för att inte belasta mina benmuskler för mycket då jag tidigare haft problem, del för att en el-sparkcykel kostar ungefär lika mycket som en vanlig cykel men är betydligt billigare än en el-cykel.

Hade du en ”vanlig” cykel innan? 

Ja, jag hade faktiskt två stycken innan men jag fick tyvärr punktering på båda två. Då fick det vara nog. Samma dag som jag fick punktering på den senaste cykeln beställde jag en elsparkcykel med punkteringsfria däck.

Ett bekymmersfritt ägande.

Hur fort kan man köra? 

Min el-sparkcykel går inte mycket snabbare än en vanlig cykel. Hur snabbt den går beror på om det är uppför/nedförsbacke eller planmark. Uppförsbacke får jag ibland hjälpa till att sparka på marken för att komma framåt men nedförsbacke kan den gå upp till 25kmh, medan planmark så går den runt 18kmh.

Är det samma trafikregler som för en ”vanlig” cykel? 

Det är samma regler vilket jag tyvärr inte tror alla är medvetna om, därav problemen som diskuterats kring hur människor framför dessa fordon i just trafik.

Hur ofta måste man ladda den och hur lång tid tar det att ladda? 

Beror helt på hur långt man åker. Jag åker cirka sex km om dagen men den har en räckvidd på cirka 30 km. Jag brukar ladda varje dag då jag inte vill att elen ska ta slut. Det tar ca fyra timmar att ladda batteriet fullt.

Varför köpte du inte en el-cykel istället för en el-sparkcykel?

En el-cykel ligger betydligt högre i pris än vad en elsparkcykel gör, vilket är en bidragande faktor till att jag tog en el-sparkcykel. Skulle el-cyklar gå ner lite i pris tror jag att gemene man absolut hellre skulle köpa och dom skulle få en mycket större marknad.

Problemet jag kan se som användare av elsparkcykel är att man inte får samma vardagsmotion som innan när jag använde mig av en vanlig cykel, men jag får köra lite extra på motionscykeln på gymmet istället!

Blond kille med sin elsparkcykel
Erik på sin elsparkcykel

Rosanna Bertling
Webbredaktör – terminskurs – Poppius