En nudge för ett mer hållbart liv

Vi vill gärna tro att vi alltid gör rationella val utifrån de behov vi har, att vi väger fördelar mot nackdelar, innan vi fattar ett beslut. För när det ställs direkta frågor till konsumenter om varför hen valde en viss produkt så är det ofta den här typen av rationaliserade svar som ges. Att vi noga övervägde alla för- och nackdelar innan vi fattade beslutet om vilken produkt vi skulle köpa. Känslor påverkar våra beslut I själva verket visar forskning att känslor påverkar alla beslut vi tar. Vilket är tydligt…

Läs mer

Välj hälsa – våga göra ett karriärbyte mitt i livet

Hälsa kommer inte alltid från medicin. Många gånger kommer den från frid i sinnet, frid i hjärtat och frid i själen. Går arbetet ut över hälsan bör du fundera på att göra ett karriärbyte. Det är aldrig försent att påbörja karriär 2.0. Allt börjar med vilka val vi gör tidigt i livet. Redan som barn uppmuntras vi att följa samhällets normer. Normer som har satts av generationer före oss. Varför gör vi så och varför ifrågasätter vi inte dessa mer? Vi förväntas gå i grundskola, gå gymnasiet och sedan läsa…

Läs mer