Smarta transporter minskar utsläppen med 16 procent

Elcyklar minskar koldioxidutsläpp

Genom att erbjuda ett komplett transportsystem behöver de anställda inte använda bilen för att ta sig till och från jobbet eller mellan möten. På detta sätt har Scania har lyckats minska koldioxidutsläppen med 16 procent för sina anställda. 

Företag kan bidra till minskade koldioxidutsläpp på fler sätt utöver de industriella utsläppen. För ett storföretag som Scania har resor till och från jobbet men också inom arbetsplatsen stor betydelse för att skapa ett hållbart transportsystem. Scania ligger i Södertälje och har cirka 16 000 anställda där men många av dessa bor i Stockholm. Scania är dessutom ett geografiskt stort företag som gör att möten inom företaget också innebär ett slags resande.

– Det handlar om att modernisera transportsystemet för de anställda i Södertälje. Det är många som pendlar och det är ont om parkeringsplatser. Det är för få som nyttjar turbussarna som kör anställda internt på Scania, säger Marie Ljungberg i ett pressmeddelande . Marie arbetar som projektledare för Sustainable Mobility Service i Södertälje. 

Testverksamhet av pendlarbussar, minibussar och elcyklar 

I projektet Scania Go ingår företagets egna pendlarbussar, Scania Job Express och bussarna avgår från T-centralen och Liljeholmen. Minibussarna, som kör internt på Scania, har kopplats ihop med pendlarbussarna och Scanias egna interntaxi, KomFort. Det finns nyinstallerade elcyklar runtom på företaget. Dessa ska användas som transportmedel när man tar sig mellan möten istället för bil eller buss. 

Till detta finns en app som ska underlätta för de anställda att planera sin resa genom att ge förslag på snabbast väg, se tidtabeller, köpa biljett på pendlarbussen och hitta lediga elcyklar.

Tanken bakom Scania Go är att den egna kollektivtrafiken utgör ett pilotprojekt. Förhoppningen är att projektet ska hitta framtida smarta transporter i städer eller hos andra stora företag med liknande utmaningar. Tillsammans med Scania studerar Kungliga Tekniska Högskolan effekterna av Scania Go och Veridict som är ansvariga för byggandet av back-end-systemet.

Snabbt resultat av minskade koldioxidutsläpp 

Målet är att minska antalet bilar och därmed de skadliga utsläppen. Projektet har varit igång i ett drygt år. Redan efter ett halvår kunde de se ett ökat antal köpta resor på pendlarbussarna med 20 procent och över 8000 resor med elcyklar. Tillsammans med de cirka 12 000 resorna med turbussar minskade koldioxidutsläpp med 16 procent per passagerare och kilometer.

Text och bild: Sandra Björling

Relaterade artiklar