Locka millennials till arbetsplatsen

Millennial med laptop, mobil och kaffe.
Foto: unsplash.com

Majoriteten av den globala arbetskraften kommer år 2025 bestå av millennials. Detta innebär att företagen måste se över denna grupps önskemål och värderingar kring en arbetsgivare. Vi träffade Carina Wide, Workplace Manager på Tieto, för att höra hur de arbetar för att attrahera millennials.

Medarbetarna rekryterar millennials

– Idag är plattformen för jobbsökande stor tack vare de sociala nätverken. Därför är det viktigt att vi syns och att vi gör det på rätt sätt, för att attrahera rätt målgrupp, säger Carina Wide.

Vidare pratar hon om vikten av en stark företagskultur och ambassadörskap. – Att leva vår kultur helhjärtat är viktigt. På så sätt kan vi göra våra medarbetare till ambassadörer och rekryterare, vilket gör oss till vinnare på arbetsmarknaden.

På Tieto arbetar man för att ge framtida personal en inre bild av företaget. Detta görs fördelaktigt via de anställda, i kombination med ljud och bild, för att skapa en känsla som attraherar. – Vi låter våra anställda berätta om våra värderingar, visioner och om hur det är att arbeta hos oss, säger Carina.

När vi fått en millennial på kroken

Men sen då? Hur får vi den arbetssökande att välja oss och inte vår konkurrent? Carina Wide sammanfattar vad millennials värderar hos en arbetsgivare i fem punkter.

En stark företagskultur
– Företagskulturen ska vara påtaglig när du besöker vårt kontor och den ska genomsyra alla våra anställda. Vi vet att millennials vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivares arbetssätt och värderingar, därför är det viktigt att kulturen ”sitter i väggarna” när de besöker kontoret, menar Carina.

Flexibelt arbete
– Millennials är uppvuxna med tekniken som gör det möjligt att kunna arbeta lite här och var. Det innebär inte att de är mindre arbetsbenägna, men de är vana vid att kunna styra sitt arbete självständigt och på distans. Flexibilitet i arbetet efterfrågas i hög utsträckning och är därför något vi försöker tillgodose, säger hon.

En modern arbetsmiljö
– Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att arbeta på. Den yngre generationen vill kunna kommunicera med kollegor och kunder på samma sätt som de gör med vänner och familj. Vi måste därför erbjuda en modern arbetsplats och IT-miljö med chattprogram, samarbetsplattformar och molntjänster, menar Carina.

Utvecklingsmöjligheter
– Millennials är generellt sätt otåliga och målmedvetna när det gäller att klättra på karriärstegen. Detta ställer krav på oss som arbetsgivare. Att underhålla och vidareutveckla intern kompetens är viktigt om vi vill behålla våra anställda när de hittat till oss, säger hon.

Kollegor 
– Sist, men inte minst. Gemenskap är den slutliga nyckelfaktorn för arbetssökande. Goda relationer på arbetsplatsen är otroligt viktigt för hur vi trivs och något som kan få oss att stanna, även om vissa arbetsuppgifter inte alltid är tillfredsställande, avslutar Carina.

EMELIE GRAHM