Framtidens utbildning

Hur blir du anställningsbar imorgon? Lärbarheten är din hållbarhetsfaktor

Samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsinstitut, egenansvar och lärbarhet – det är tre nyckelfaktorer för att överbrygga glappet i kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, enligt Linda Malm, affärsutvecklingschef på bemanningsföretaget Experis.

Två män tittar i en laptop
FOTO: NEW DATA SERVICES /Unsplash

Redan idag finns brister i kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, och det förväntas bli ännu påtagligare i vårt föränderliga och digitaliserade samhälle. Det ökar kraven på fortbildning hos oss som arbetstagare, men hur lyckas vi med det? Vem har ansvaret? Och vad ska vi själva tänka på för att kunna ta oss vidare i karriären? Linda Malm, affärsutvecklingschef, delar med sig av hur de arbetar aktivt med kompetensutveckling och lärande på bemanningsföretaget Experis.

Samarbeten ger skräddarsydd kompetens

Linda Malm, affärsutvecklingschef Experis
Linda Malm, affärsutvecklingschef Experis FOTO: PRIVAT

En av de stora utmaningarna idag är att lyckas matcha efterfrågad arbetskraft med rätt kompetens. Ett område där det blir särskilt tydligt är IT-segmentet som med sin snabba utvecklingstakt ställer höga krav på färsk kunskap. En metod Experis använder för att komma tillrätta med det är organiserad fortbildning av konsulter som redan har en grund inom IT, men saknar den specifika systemkunskap som en kund efterfrågar.

– Inom Experis Academy jobbar vi med upskilling i nära samarbete med utbildningsinstitut och kund. Då skräddarsyr vi en utbildning tillsammans med ett universitet utifrån kundens behov.

Konsulterna läser sedan utbildningen under några månader och kan sedan gå direkt ut på uppdrag hos kunden och tillämpa sina nya kunskaper.

Det egna ansvaret viktigt

En annan viktig aspekt Linda Malm lyfter fram är att man själv som arbetstagare måste ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

– Man har ett egenansvar att hela tiden själv se till att man är anställningsbar även imorgon, och inte jobbar med förlegade metoder och system.

För att lyckas med det behöver man inte alltid delta i organiserade kurser, utan man kan även komma långt i sitt dagliga lärande genom att arbeta i projekt i olika konstellationer på sin befintliga arbetsplats. Genom det får man fortlöpande nya kunskaper och erfarenheter som driver både den egna och organisationens utveckling framåt.

Lärbarheten avgörande

De ständigt växlande behoven på arbetsmarknaden gör det omöjligt att alltid hitta eller hinna utbilda personer med rätt kompetens. Det kanske inte heller är det mest relevanta med tanke på att system och arbetssätt ständigt förändras. Då blir andra faktorer avgörande.

– Vi tittar mer och mer på learnability, förmågan att ta till sig ny kunskap. Ser vi att en person har rätt drivkrafter, personlighet och förutsättningar att ta till sig ny kunskap, då ser vi att det är en medarbetare för framtiden. Vi vänder på det och tittar på förmågan att ta till sig ny kunskap, istället för att titta på vilken kunskap man har med sig in, avslutar Linda Malm.

JUNI FRANCÉN ENGDAHL