En överlevnadsguide

Hitta livsbalansen med skogsbad

Kollage av tre bilder på kvinnor som skogsbadar: en av dem blundar och kramar ett träd; i mitten en kvinna som ligger ner på marken med armarna utsträckta; sist en kvinna som blundar och vänder ansiktet mot solen. FOTO: ULRIKA ÅKERBLAD.

Vad hade hänt? Hur kom det sig att så många, till synes friska japaner plötsligt segnade ner och dog i hjärtsvikt? Det var sent 1970-tal och japanerna arbetade som aldrig förr. Och i överkant, visade det sig. Hälsoministeriet inrättade hälsoparker och människor lärde sig att hitta livsbalansen med hjälp av shinrin-yoku: skogsbad.

Kvinnan på marken utgör en slående kontrast där hon ligger utspilld i sin klarblåa jacka ovanpå täcket av färglösa höstlöv. Allt som hörs är den lätta vinden och prasslet från torra löv. Skogens egna ljud. Det är en vanlig lördag i oktober, och i Nackareservatet utanför Stockholm pågår skogsbad.

Stressnivåerna sjunker när du skogsbadar

Efter en sväng till USA har den japanska hälsoterapin inte bara hittat utövare i Sverige, utan även blivit ett eget forskningsområde inom universitetsvärlden. Såväl svenska som internationella studier visar att människor mår bra av att vistas i naturen; personer som har medverkat i forskningsprojekt har återvänt lugnare, gladare och mer klartänkta från sina skogsbesök. Mätningar visar dessutom att regelbundna skogsbad både ger immunförsvaret en rejäl skjuts framåt och sänker blodtryck och stressnivåer.

Än så länge finns det mest teorier om hur det här hänger ihop. En möjlig förklaring är att i skogen, långt från strömmen av inputs och sinnesintryck, långt från träningsappar och löpsedlar om hur man snabbast blir den bästa versionen av sig själv, har hjärnan möjlighet att återhämta sig.

Hitta livbalansen i skogen

− Skogen är en plats där vi får vila från stimuli och krav.

Det säger Anna Poock, som vid sidan om att skogsbadsguida för Friluftsfrämjandets räkning och arbetet som narkossjuksköterska, gör en masterexamen på temat Utomhusmiljöer för hälsa och välbefinnande vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

− Att skogsbada är helt enkelt en kravlös återhämtning för att hitta livsbalansen och tron på sig själv – du behöver bara sitta ner och ta in skogen med alla dina sinnen. Gör du det regelbundet kommer skogen att hjälpa dig att få ny energi och nytt fokus så att du kan återhämta dig från känslan av att inte vara tillräcklig – inte minst i arbetslivet. Du lär dig att lyssna mer till din inre röst än till andras åsikter.

Med andra ord: glöm stegräknare, hörlurar och prestationskrav. Det är du och naturen.

Följ med Anna Poock och Friluftsfrämjandet på ett skogsbad i Nackareservatet!

ULRIKA ÅKERBLAD