Ge din hund DogTV!

Brukar din hund se på TV när den är ensam hemma? Eller skulle du vilja att din hund kände det som att den hade sällskap när den är ensam, men tvekar över om TV är rätt lösning? I båda fallen så kanske du har funderat över om innehållet på TV för människor verkligen passar för hundar. Lösningen kan vara DogTV, en TV-kanal bara för hundar!

En studie publicerad i Animal Cognition visar att hundar kan uppfatta bilder precis som vi människor. Precis som vi gärna ser på andra människor på TV kan hundar identifiera andra hundar när de ser dem på en skärm, samt visar intresse för dessa. Vidare visar studien att hundar ser bilder snabbare än vi människor, så om du har en gammal TV så kan en hund uppfatta att bilderna hoppar, som i en gammal 1920-tals film. Dessutom så ser hundar bara två färger, gult och blått, medan människor ser alla färger.

Alla dessa fakta och mycket mer har DogTV vägt in när de har skapat TV för hundar. Innehållet har formats efter resultatet av mer än 60 olika studier ifrån världsledande universitet och veterinärskolor. Deras ledande forskare Dr. Nicholas Dodman ifrån Tufts University i Massachusetts, en veterinär inriktad på forskning inom beteendevetande, menar i en artikel i National Geographic att DogTV bland annat har fler bilder per sekund för att anpassa sig till hundars snabbare seende. Dessutom så är färgskalan anpassad till hur en hund ser.

Ljudet lika viktigt som bilden

Vidare menar Dr. Dodman att ljudet är minst lika viktigt som bilden. För många hundar kan tystnad vara tråkigt och när det är tyst löper större risk att störas av ljud utifrån. De kan utvecklas till att bli skällande hundar och många lämnar därför radion eller TV:n på när hunden är ensam hemma. På DogTV:s hemsida menar man att man har lagt ned extra mycket arbete på ljudet på grund hundars stora känslighet inför ljud. Med olika typer av musik, lugnande naturljud och bara sparsamt med skällande hundar så byggs en ljudmatta som är speciellt anpassad till hundens behov. Enligt hemsidan bidrar de olika ljudmontagen till att både underhålla och lugna hundar som är ensamma hemma.

Varierat programval för olika behov

DogTV har ett varierat programurval byggt på tusentals videos som alla är runt 5 minuter långa. De olika segmenten är byggda på studier om hundars vanor och anpassade till olika behov hos hunden. Det finns ett stort urval av avslappnande program som använder rogivande ljud samt lugnande bilder. Med tanke på att en genomsnittlig hund sover ca 14 timmar om dagen så kommer dessa segment säkert väl till pass. Men detta är inte allt som DogTV erbjuder. Det finns även stimulerande program som de menar bidrar till mental samt fysisk stimulation. Med ljud samt bilder på hundar och andra djur bidrar dessa segment till att hunden leker och inte känner sig uttråkad.

Dessutom så har DogTV utvecklat program som på ett pedagogiskt och stegvis exponerar din hund för sådant som annars kan skrämma hundar. Detta kan vara sådant som dammsugare samt stressiga gator fyllda med bilar och människor. Dessa segment är konstruerade för att lära hundar att stegvis bli vana vid sådana ljud och situationer. Man menar att hundar kan bygga upp en vana inför stressfulla situationer igenom dessa videos och därmed bli av med sin rädsla.

DogTV när som helst och var som helst

DogTV är baserat i Californien men kan användas av vem som helst med en bra internetanslutning. De erbjuder en 14 dagar gratis testperiod och deras program löper 24 timmar om dygnet. En samarbetspartner som nämns med stolthet på deras hemsida är The Humane Society of the United States, en organisation som arbetar för djurs välbefinnande. DogTV bidrar till denna organisations arbete varje gång som din hund använder kanalen. DogTV menar att inte bara detta samarbete utan även deras program bidrar till lyckligare, lugnare och tryggare hundar.

Text: Susan Florries
Bild: Wikimedia Commons User Mdk572