En bortvald hund mår alltid bättre av omplacering

En omplaceringshund som kommer från ett stökigt förflutet mår alltid bättre av att komma till ett nytt, kärleksfullt hem.

Att det skulle finnas gamla anknytningsmönster som skulle verka som motsats, då främst i form av saknad av sin tidigare ägare, avfärdar hundpedagogerna Pelle och Malin på Hundstallet.

Hundens uppfattning av omplaceringen

– En hund som farit illa eller levt på sidan om, förstår inte, precis som en älskad familjehund inte förstår, om ägaren lämnat bort hen till familj eller nära vänner för att åka tre veckor till Thailand, eller om hen blivit omplacerad. Så länge hunden har det lika bra eller bättre än den hade i sin tidigare miljö så berörs inte hundens anknytningsförmåga vid omplaceringar.

Om hunden däremot upprepade gånger hamnar i omplaceringar med brist på omvårdnad så blir det givetvis svårare att vinna hundens förtroende på nytt. Men rent hypotetiskt så kan en hund omplaceras upprepade gånger utan att ta psykisk skada av att förflyttas och byta ägare. Förutsatt att det nya hemmet hela tiden är bättre än det föregående. Förmågan att knyta an till människan är hos hunden fenomenal. Så länge hunden inte är farlig det vill säga psykiskt sjuk. Detta är en egenskap flockdjur behöver ha, för att helt enkelt överleva.

Hunden kan givetvis fortsätta att glädjas av att återse sin tidigare ägare. Men 9 gånger av 10 följer hunden självmant med sin nya ägare utan behov av extra kommandon, säger Malin.

Vilka hundar kommer till Hundstallet

På Hundstallet i Stockholm så kommer alla hundar via Polis och Länsstyrelse. Man väljer att kalla det omplacering och inte adoption i Sverige.

En liten yorkshireterrier som bor på Hundstallet.
Lilla Sally kan hanteras av alla på grund av sin storlek och sitt psyke.

Det kan vara olika situationer som ligger bakom ett omhändertagande. Ägaren kan bli sjuk/avlida eller blivit frihetsberövad. Oavsett så är det alltid Länsstyrelsen som fattar alla beslut om omhändertagande av hundar. Länsstyrelsen placerar i sin tur ut hunden till lämplig aktör, exempelvis Hundstallet. Därefter görs tester tillsammans med Polisen för att fastställa hundens psyke. Det är alltid Polisen som fattar beslut om hunden anses tillräckligt stabil, eller om den behöver avlivas.

HUnd i bur på Hundstallet som har speciella behov.
Den här hunden har speciella behov och behöver hanteras av utvald personal.

Alla hundar hanteras olika beroende på ras, storlek och psyke. Vissa hundar, som ni kan se på bilden nedan, får endast rastas av erfaren personal. Medan andra hundar, som lilla Sally, kan hanteras av alla anställda på Hundstallet. Gå gärna in och se vilka hundar som är tillgängliga för omplacering.

 

Text och bild: Sabina Macri