Hundallergi

Kan jag bli frisk från min hundallergi?

Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige lider av pälsdjursallergi. Ungefär lika många är allergiska mot hund som mot katt. Vad gör man då om man är allergisk och älskar hundar – eller älskar någon som har hund? Finns det något sätt att bli av med sin hundallergi? Vi har frågat allergiforskaren Hans Grönlund på Karolinska Institutet. Han ger hopp inför framtiden.

I juni 2011 besökte jag en allergiläkare för att undersöka om det går att bli fri från hundallergi genom vaccinering. Svaret jag fick var ganska nedslående: Visst kunde man vaccinera, men antalet som blir av med sin allergi är relativt få, bara mellan 20 och 30 procent. Jag fick dessutom höra att det var en ganska lång process, med besök hos läkare för en ny spruta var sjätte vecka i upp till fem års tid. Jag beslöt mig där och då för att inte försöka, chansen att det skulle fungera var ju så liten.

Därför fungerar dagens vaccin så dåligt

Det finns sju kända allergen från hund. De allra flesta sitter i pälsen, men inte i håren utan i huden. Huden släpper helt enkelt små partiklar som vi andas in, och i de partiklarna finns de proteiner som hundallergiker reagerar på. Men det finns också allergener i hundens saliv och i okastrerade hanhundars urin.

Dagens metod att bota allergi bygger på en metod som kallas hyposensibilisering, att man gradvis försöker vänja kroppen vid ämnen – allergen – som man är överkänslig mot. Man sprutar in små doser av allergen under huden och ökar dosen långsamt under ungefär fyra månader. Efter det får man en så kallad underhållsdos var sjätte vecka i upp till fem år. Risken för biverkningar är ganska stor.

Det vaccin vi har idag är baserat på pälsextrakt, och det betyder att det saknas vissa allergen i vaccinet. Hundens allergen finns ju som sagt inte bara i pälsen, utan även i saliven och – hos okastrerade hanhundar – i urinen. Om man har otur och reagerar på ett allergen som det finns väldigt lite av i vaccinet – ja, då fungerar inte behandlingen. Hans Grönlund berättar att hans forskningsteam dessutom upptäckt att halten allergen i extrakten varierar mellan olika läkemedelsbolag och till och med mellan olika satser från samma tillverkare.

Nytt vaccin på gång

Men idag, 2018, ser situationen lite annorlunda ut. Forskarna har kommit betydligt längre och det ser faktiskt ut att finnas hopp för oss som är allergiska. Hans Grönlund och hans arbetsgrupp har i många år arbetat med att ta fram ett nytt och bättre vaccin. Det finns ett fungerande pälsdjursvaccin klart, som man testat på blod från allergiker. Det nya vaccinet innehåller fyra allergen från hund och tillverkas biotekniskt, vilket gör att varje dos blir lika verksam och innehåller exakt samma komponenter.

Hans Grönlund Anna Wintersand
Hans Grönlund och doktorand Anna Wintersand, foto: Åsa Karsberg

Tanken med det nya vaccinet är att det ska injiceras direkt i en lymfkörtel och att det ska räcka med fyra eller fem injektioner. Då minskar risken för otrevliga sidoeffekter. Dessutom kan man testa personen som ska vaccineras för att se vilka allergen hen reagerar mot. Det gör det nya vaccinet betydligt mer träffsäkert än det gamla.

Men innan man börjar använda vaccinet på patienter måste det tillverkas enligt vad som kallas för GMP, Good Manufacturing Practice. Och det kostar pengar. Hans Grönlund beräknar att det skulle behövas 40 miljoner kronor för att pröva i en första studie på allergiska personer. Efter det måste man göra fler kliniska studier för att vaccinet ska kunna göras tillgänglig för patienter.

Vi är alltså inte riktigt där än. 40 miljoner är inget man får från vanliga forskningsfonder. Men får man väl fram pengarna kan vaccinet finnas tillgängligt för patienter inom fem år.

Åsa Karsberg
Toppbild: Vitor Fontes, Unsplash

Är du allergisk men vill ändå ha hundmys? Då ska du läsa här.

 

Varför blir vi allergiska?
Allergi är en överkänslighet. Man kan enkelt säga att kroppen har blivit felprogrammerad att reagera på vissa proteiner. Kroppens immunförsvar bildar normalt antikroppar för att bekämpa bakterier och virus. När man är allergisk hamnar immunsystemet i obalans och tror att det ämne vi är allergiska mot är farligt för kroppen. Då får vi en allergisk reaktion.

Man kan känna av allergin i näsa, ögon och svalg och en del personer får även astma. Det finns också personer som kan känna av det på huden. Spännvidden är så stor, en del blir bara lite snuviga medan andra nästan inte kan vistas i samhället. Det är väldigt olika hur allergisk man är och hur, och hur kraftigt, man reagerar. Varje människa som är allergisk har en helt unik allergiprofil.