Kvinna som vill bota sin hundrädsla

Så här botar du din hundrädsla!

KBT-terapeuten Ulrika Söderlund berättar när hon tycker man bör söka hjälp för sin hundrädsla och hur KBT kan hjälpa dig.

Om din hundrädsla begränsar dig så pass mycket att du till exempel tvingar dig att byta sida av gatan om du möter en hund. Eller om det får dig att undvika parker där du vet att hundar finns så kan det vara dags att söka hjälp. Eftersom hunden som husdjur är en vanlig del av samhället kan din egen livskvalitet försämras om din hundrädsla förblir obehandlad.

Hur går behandlingen av din hundrädsla till?

Du kan till exempel använda sig av KBT (kognitiv beteendeterapi) som visat sig vara en mycket lyckad behandlingsform. En del forskare säger att med stöd av KBT kan 90 procent uppnå en lyckad behandling och bli av med sin cynofobi (stark rädsla för hundar).

När du påbörjar en behandling för att bota din hundrädsla börjar man med att göra en beteendeanalys. Det är för att få mer information om dig som person, din historia och leverne idag. Efter det gör man en behandlingsplan för hur själva terapin ska se ut där du och terapeuten tillsammans sätter upp tydliga mål.

Fokus ligger på det som är aktuellt nu som håller fobin vid liv och begränsar tillvaron. Det är du som klient som har kontroll under hela behandlingen. Med den tidigare kartläggningen som grund får du steg för steg utmana dina rädslor. Behandlingen är uppdelad i olika steg som du ska klara av innan du går vidare till nästa steg. Är du till exempel så rädd att du inte ens kan se en hund på bild så får du börja med att titta på ett foto. Sedan kanske du kan klappa bilden och därefter kan du titta på en videofilm med en hund och så vidare. På ett gradvis och kontrollerat sätt antar du större utmaningar och ibland kan även en terapihund finnas att tillgå i behandlingen.

I varje steg hinner rädslan lägga sig innan du går vidare till nästa steg. När behandlingen avslutas kommer du att kunna både klappa och krama en hund. Något som ansågs av dig som hundrädd helt otänkbart innan.

Blir man botad för alltid?

Den som fått behandling för sin fobi måste tänka på att fortsätta möta sin rädsla så ofta det går för att inte falla tillbaka. Om du varit med om ett trauma med en hund kan du behöva bearbeta det för att kunna gå vidare i din behandling. Det finns även en mängd olika böcker för att behandla sin hundrädsla men med KBT är rekommendationen att överträna. Det vill säga att klappa en hund eller vara tillsammans med hundar i den sista delen i behandlingen.

Negativa automatiska tankar, det vill säga negativa tankar som är oreflekterade, vanemässiga med dålig koppling till verkligheten kommer prövas under behandlingen. Målet är att du ska få en mer realistisk och konstruktiv syn på det som skrämmer dig.

Avslappningsövningar och/eller mindfulness är också inslag i terapin.

Hur lång tid det tar att bli fri från sin hundrädsla eller fobi är lite beroende på graden av ångest eller bakgrunden till fobin. Generellt säger man att KBT är en kort tidsbehandling och de flesta personer kan bli behandlade på några gånger och sällan mer än tio behandlingstillfällen.

Text: Ulrika Holm
Toppbild: Ana Tavares/Unsplash