Många tjejer föredrar tjejavdelningen på gymmet

| 8 maj, 2016

Rädslan för att gå emot kvinnliga stereotyper gör att många tjejer väljer tjejavdelningen på gymmet. Forskare menar dock att tjejgym inte är lösningen för att skapa en neutral gymmiljö.

gym

Svartvitt tänkande inom gymvärlden. Personerna på bilderna har ingenting med artikeln att göra. Foto: Privat.

Muskler och styrketräning har länge kopplats till män, och mjukare träningsformer som dans och aerobics till kvinnor. Men i och med kroppsidealens förändring genom åren så har träningstrenden tagit ny form.

Fler kvinnor än någonsin utför nu styrketräning och gränsen mellan manligt och kvinnligt på gym blir mer flytande.

Forskning om gymkultur från 2006 visar att gymmet är en plats där könsidentiteter konstrueras. I en undersökning från Uppsalas universitet prövade man den tidigare forskningen genom att samla kvinnor i åldrarna 18-65 och fråga dem varför de valt tjejgymmet framför unisex-gymmet.

I undersökningen svarade 60 procent av kvinnorna att de valde att inte utföra stereotypiskt manliga övningar bland männen för att det inte såg bra ut. Dit hör främst fria vikter och tyngre lyft.

Genusexperten Greta Bladh på Umeå Universitet menar att den muskulösa trenden bland kvinnor är villkorad till vad som anses vara kvinnligt och inte. Detta kan i sin tur påverkade vilka övningar som utförs.

– Enligt normerna är det är tillåtet för kvinnor att bygga muskler, så länge det kodas som ”kvinnligt” muskulöst. I bikinifitness- tävlingar till exempel, blir kvinnorna bedömda efter hur kvinnliga de är utöver deras muskulatur, som alltså inte får vara för synlig. Det ligger djupt rotat i människan att män ska attraheras av en kvinnlig kropp och kvinnor av en manlig, säger Greta Bladh.

”Man är rädd för att bli dömd”

Flera i undersökningen upplevde även att en del män kan vara dömande på gym då kulturen känns mansdominerad. Anna tränar på fitness 24/7 i Stockholm och är en av dem som väljer den kvinnliga avdelningen.

– Jag har tränat bland män men kände mig inte bekväm. Speciellt inte bland vikterna där jag ofta kände mig uttittad. Ibland har det hänt att vissa har kommit fram och sagt att jag gör fel, samt att jag inte ”behöver lyfta så tungt” eftersom jag är tjej. Det är som om de har antagit att jag inte vill ha en muskulös kropp. Det gäller ju självklart inte alla och överallt, men det har varit tillräckligt för att jag ska välja tjejgymet framför det allmänna. Där behöver man inte oroa sig för att blir dömd, säger Anna.

En del upplever även att de objektifieras när de befinner sig på unisex-avdelningen. Linda är en av dem som av den anledningen också väljer tjejgymet.

– Jag upplever att det finns en sexuell laddning mellan män och kvinnor på gym. Ibland får man mycket blickar och det kan kännas olustigt. Tjejgymet blir därför en frizon för att inte känna sig objektifierad, säger hon.

Kvinnogym är fel lösning

Forskning inom kulturstudier från 2006 visar att synen på gym skulle förändras om fler kvinnor började träna som män gör. På så vis kan gymkulturen bli mer neutral.
– Fitnesskulturen kan ses som ett fält där stereotypiska könsideal skapas.
Att fler kvinnor vistas bland vikterna har redan gjort kvinnlig styrketräning mer neutralt och accepterat, säger Greta Bladh.

Renita Sörensdotter, forskare inom genusvetenskap, uttalade sig om tjejgym i en artikel i Aftonbladet 2013. Hon menade att mansförbud inte är ett bra alternativ.

– Istället för att stärka kvinnor, riskerar tjejgym snarare att förstärka skillnaderna mellan könen, sa hon.

Män beredda att hålla med

Oswald Broström, som har tränat seriös styrketräning på SATS i flera år, kan förstå att en del kvinnor upplever att det är jobbigt att träna bland män. Han vill dock påpeka att det inte är alla män som dömer. Han håller också med om att skilda avdelningar inte känns som den bästa lösningen.

– Skilda avdelningar kan vara bra om man som tjej vill vara i en lugnare miljö. Men i strävan efter att gymmet ska vara en neutral plats så kan det bli motsägelsefullt, menar han.

Oswald Broström menar att flera av hans manliga vänner som tränar seriöst inte tycker att styrketränande kvinnor är ”manligt”.

– Jag tror det är bra om det blir mer blandat för att inte skapa ett glapp mellan könen. Det ska inte behöva vara en ”vi och dem-känsla”. Jag talar för mig själv och flera av mina träningsvänner när jag säger att jag tycker det är kul att fler och fler vågar ta plats bland vikterna. Tjejer som styrketränar tungt är häftiga och inte alls manliga. Att gå emot stereotyper är bra, säger Oswald Broström.

Malin Sivén

Fotnot: Anna och Linda heter egentligen någonting annat.

Taggar:

Kategori: Kropp och själ

Kommentering är stängt