Delade åsikter efter sänkt rot-avdrag

| 8 maj, 2016
Måleribranschen är den bransch som kan förlora mest på ändringarna i rot-avdraget. Foto: Michal Jarmoluk

Måleribranschen är den bransch som kan förlora mest på ändringarna i rot-avdraget. Foto: Michal Jarmoluk

Inför sänkningen av rot-avdraget var många kritiska och ansåg det vara en katastrof för byggbranschen. Svartjobben skulle ersätta ”vita” jobb. Statistiken säger att mängden rot-jobb har minskat kraftigt medan det fortsätter att säljas stora mängder byggmaterial.

Vid årsskiftet ändrades reglerna för rot-avdrag. En sänkning från 50 procent till 30 procent i avdrag innebär en kostnadsökning på 40 procent för kunderna. Flera undersökningar under hösten 2015 pekar på att det fanns en oro för att svartarbetet skulle öka framöver.

I ekonomiföretaget Vismas undersökning tror 88 procent av företagare inom rot-branschen att det kommer öka. Och enligt en undersökning från försäkringsbolaget If, kan 22 procent av privatkunderna tänka sig att betala helt svart och 13 procent ”grått”, det vill säga delvis svart.

Skatteverket har än så länge inte gjort någon utredning men har statistik för de tre första månaderna. Om man bortser från januari, som var en övergångsmånad, visar statistiken för första kvartalet att utbetalningarna av rot-avdrag i februari minskat med 38 procent jämfört med samma månad 2015 och i mars har beloppet halverats, jämfört med förra året.

Byggmaterialhandeln på frammarsch

Några siffror som går åt motsatt håll är försäljningen av byggmaterial. Byggmaterialhandeln går för tredje året i rad upp. I februari var ökningen nästan 16 procent jämfört med förra året. Mars, som är en månad med många helgdagar, såg en avmattning av försäljningen. Men med en fortsatt stark privatmarknad så blev det en uppgång på tre procent och snittet för årets första kvartal är ökning på 7,6 procent, enligt ”Bygg- och järnindex” från branchorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Försäkringsbolagets If’s undersökning från hösten 2015. Illustration Henrik Hansen.

Försäkringsbolagets If’s undersökning från hösten 2015.

 

Johan T Stendal, VD på Hantverkarnas riksförbund, hänvisar till Skatteverkets siffror och skriver på sin hemsida att sänkningen av avdraget kommer att resultera i att 6-7000 hantverksjobb kommer att försvinna. Men andra intresseorganisationer som var negativa inför ändringen innan årsskiftet ser det inte lika mörkt längre.

– Efterfrågan har minskat, men samtidigt har vi väldigt mycket att göra. Både i konsumtionsmarknad och i business to business. Rot -jobben har minskat men andra delar, till exempel bostadsbyggande, har ökat, säger Johan Lindström, VD och förbundsdirektör för Entreprenörsföretagen.

Arbetsförmedlingen har inte gjort någon djupare analys, men kan se skillnader från samma månad förra året.

– Enligt vår analytiker så är antalet inskrivna arbetslösa inom byggyrken drygt 600 personer färre i mars 2016 än i mars 2015. Det byggs mycket och det är svårt att avgöra vilken effekt rot-sektorn och rot-avdraget har på utvecklingen, säger Maria Ahnér, pressekreterare på arbetsförmedlingen.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges byggindustrier, håller med om att efterfrågan på rot-tjänster har sjunkit och att andra delar inom byggbranschen har ökat. Men även om efterfrågan i andra områden har ökat innebär det inte att alla kan ta de jobben.

– De som gör rot-jobb är i regel små företag. Och det är inte alltid så att man kan flytta från en del av byggbranschen till en annan, det är olika kompetenser. Det är snarare en stor risk att de lämnar branschen helt eller går över till att jobba svart, säger han.

Hantverkare tror på negativ trend

Fritte Ingerlund, hantverkare, menar att privatkunderna är missnöjda med kostnadsökningen och han tror att ”jobb på sidan” kommer att öka när kunderna tycker att det är för dyrt med hantverkare.

– Än så länge har inte effekterna slagit till, men de kommer nog. Jobben som görs idag, har planerats före årsskiftet. Kunden har haft ett behov av renovering men inte hittat en ledig hantverkare tidigare, säger han.

Regeringens syfte med att sänka avdraget var att man istället ville satsa på att bygga nya bostäder och en sänkning av avdraget anses kunna finansiera cirka 250 000 hyresrätter och studentbostäder till år 2020.

– Måleribranschen är den bransch som hade mest nytta av införandet av rot -avdrag och det är kanske den bransch som kommer förlora mest på förändringarna, säger Björn Wellhagen på Sveriges byggindustrier.

Rot-avdraget är viktigt för måleribranschen skriver Måleriföretagen på sin hemsida. Det har skapat en ny marknad med vita arbeten till privatpersoner. Innan avdraget infördes fanns det i stort sett ingen privatmarknad. Cirka två procent av alla uppdrag hade en privatperson som beställare. Idag är det närmare 30 procent och hälften av deras medlemsföretag har rekryterat nya medarbetare sedan Rot infördes.

– Så som rot-avdraget såg ut innan årsskiftet gav en möjlighet för många i byggbranschen att starta eget, nu finns risken att många som inte hunnit bygga upp sina företag måste lägga ner sin verksamhet, säger Fritte Ingerlund, hantverkare.

Henrik Hansen

Henrik Hansen Rotavdrag 2

Skatteverkets statistik över rot-avdrag i kronor.

 

Taggar: , , , , , , ,

Kategori: Samhälle och ekonomi

Kommentering är stängt