Smultron i Stockholm

Smultron i Stockholm

Utforska en ny sida av Stockholm

Aktivitet

”Det här är mitt smultronställe”

De lummiga områdena vid Lötsjön i Sundbyberg och Råstasjön i Solna kallas för två sjöar runt. För Eivor Johansson, 86 år, är det här en favoritplats. En gång om året förvandlas smultronstället till en myllrande folkfest.

För Eivor Johansson är Lötsjöområdet och Råstasjön ett enda stort  smultronställe
För Eivor Johansson är Lötsjöområdet och den intilliggande Råstasjön två absoluta favoritplatser. Foto och montage: Mikael K Nilsson

Föräldrar med barnvagnar, hundägare med sina bästa vänner, motionärer och cyklister. Och så massor med fåglar, som lockar fotografer att häcka vid någon av de båda sjöarna i väntan på att fånga naturens vidunderliga ögonblick.

På det som kallas för Golfängarna breder gräsmattor ut sig. I början av förra århundradet var det platsen för SM i golf, och en av dem som svingade en klubba var prinsessan Margareta. Det är ett minne blott en marsdag som denna då det snarare handlar om att fånga dagen – eller rättare sagt ljuset. En av många som trivs i solen är 86-åriga Eivor Johansson.

– Det här är mitt smultronställe. Jag äger det här, säger hon och sveper med handen.

Se ett helt hav av blåsippor

På frågan varför just detta är hennes smultronställe tystnar Eivor.

Och det är nog så med de platser som är särskilt speciella för oss. Vi vill dela med oss, men samtidigt ska vårt favoritställe även fortsättningsvis vara unikt och oförstört.

Efter en stund säger Eivor:

– Blåsipporna. Om du fortsätter att gå en bit bort in bland träden kommer du att se ett helt hav av dem.

Den fridlysta växten blommar redan i april.

I Sundbyberg är det mer park – i Solna är det mer vilt

Kommunen bidrar till biologisk mångfald

Eivor Johansson är Sundbybergare sedan födseln 1936. Hon minns hur kvinnor tvättade i Lötsjön och barn badade där. Det fanns till och med en hoppborg i vattnet.

Hennes pappa gick bort när hon bara var nio år och han begravdes på kyrkogården tvärs över gatan sett från Lötsjön. Det väcker tunga minnen, men så lyser hon upp när vi börjar tala om att kommunen tagit olika initiativ för biologisk mångfald och odlar ängsblommor både på begravningsplatsen och Lötsjöområdet:

– Så får vi stadsbor också ta del av dem.

Näktergalen sjunger utanför fönstret

Sommartid hör Eivor näktergalen utanför sitt köksfönster, mindre än ett stenkast från Råstasjön. Hon kan till och med höra varifrån vilken gren fåglarna låter.

– Förra sommaren var det fem par. De kunde hålla igång hela natten.

Den här morgonen har hon varit på pensionärsföreningens möte. En kommande aktivitet är att spela bangolf på området som ligger vid den lilla ån, som förbinder Lötsjön med Råstasjön. Varje tisdag klockan tio träffas seniorerna, ännu ett smultronställe. Även näktergalarna hittar dit och deras intensiva läten väcker uppmärksamhet.

– På minigolfbanan sjöng ett par så mycket att till och med joggarna stannade upp och undrade, säger Eivor och skrattar.

Nationaldagen blir en folkfest

Både Lötsjön och Råstasjön är naturreservat, men de skiljer sig åt, vilket också Eivor påpekar:

– I Sundbyberg är det mer park – i Solna är det mer vilt.

Innan jag hinner visa text och bild för henne hör hon av sig och vill berätta om nationaldagsfirandet på Golfängarna.

– Det är en folkfest med musik och flera tusen i gräset. Man har picknick och filtarna ligger nära varandra. Det är väldigt trevligt, säger Eivor Johansson.

Ett smultronställe för alla – var och en för sig och tillsammans.

Av Mikael K Nilsson

Nationaldagen är en folkfest på Lötsjöområdet i Sundbyberg
Särskilt på den svenska nationaldagen myllrar Lötsjöområdet av människor. Bilden är från 2014. Foto: Mikael K Nilsson

Fakta om Eivors smultronställe

+ Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg inrättades 2017. Det omfattar cirka 26 hektar. Området, som korsas av flera gång- och cykelvägar, har även utomhusgym och lekplatser. Sommartid ställer kommunen upp ett pingisbord samt tillgängliggör olika sällskapsspel. Här finns flera växt- och djurarter som är listade som hotade arter i Sverige.

+ Råstasjöns naturreservat är skyddat sedan 2017. Det består av 40 hektar, varav 18,5 hektar vatten. Här finns ett nät av gångvägar och mindre stigar. Området har många häckande sjöfågelarter och en skrattmåskoloni. Under vintern uppehåller sig många arter här tack vare tillgången till öppet vatten.

+ Ett syfte är att långsiktigt länka samman Lötsjön-Golfängarna i Sundbyberg med Råstasjön i Solna.
Källor: Länsstyrelsen i Stockholm, Sundbybergs kommun.