Mindfulness – avsätt tid med dig själv

Mindfulness härstammar från gammal österländsk tradition av buddistisk meditation och har utövats av munkar under tusentals år. De senaste årtiondena har mindfulness blivit alltmer vanligt förekommande hos oss i västvärlden, och är numera en stor och viktig del av modern psykologi. Mindfulness är att uppmärksamma det som är i nuet, och att betrakta dina tankar och känslor utan att fastna i dem.

I en tid där vi är ständigt på språng och uppkopplade, är mindfulness ett effektivt redskap att ta till för att snabbt kunna sänka våra stressnivåer. Metoden har snabbt blivit populär och används som behandling för olika tillstånd som exempelvis utmattning, smärta, ångest, depression och beroende. Framförallt har det blivit en lätthanterlig metod för stresshantering, och något vi alla ska kunna ta till när stressen tar överhanden. Har man väl lärt sig grunderna så går det att applicera korta stunder av det i princip var som helst. Du kan göra mindfulness i busskön, i tv-soffan eller varför inte en stund på lunchrasten.

Mindfulness vid gotländska raukar och hav.
Gotländskt rauklandskap.

Mindfulness som terapiform

Charlotte Sjöstrand är leg. psykoterapeut och leg. fysioterapeut med många års erfarenhet, och arbetar på en rehabiliteringsklinik i Stockholm. Hon har de senaste tio åren kombinerat samtalsstöd med mindfulness för sina patienter. Charlotte kom i kontakt med metoden själv för cirka tio år sedan då hon gick igenom en livskris. Hon tyckte att mindfulness blev ett bra redskap att hantera det som hon själv gick igenom, och har sedan dess delat med sig av sina kunskaper och hjälpt många patienter.

”Mindfulness kan passa för vem som helst, även om vi tror olika mycket på den som metod. Det är lätt att anpassa session efter vilken person jag har framför mig. En del har behov att jag gör det mer tydligt och vill inte att jag går för djupt, medan andra vill ha det riktigt djupgående för att nå en större förståelse för sig själv. Metoden kan även vara tröstande i olika filosofiska och existentiella funderingar”, berättar Charlotte.

Naturen är närvarande i oss alla

”Eftersom vi alla är sprungna ur naturen, så är naturen inneboende i oss alla. Därför händer det något inom oss när vi i mindfulness använder oss av naturmetaforer. Naturen och människan hänger samman, vi består konkret av samma beståndsdelar av syre och andning. Naturen andas på sitt sätt och vi på vårt.

Jag använder mig till exempel av metaforer med naturtema. När jag guidar mina patienter benämner jag ryggen som kroppens trädstam, armarna som kroppens trädgrenar och huvudet som kroppens trädkrona. Vi har lättare att ta till oss naturmetaforer då naturen är en del av oss”, avslutar Charlotte.

Genom enkla övningar som exempelvis: andningsankaret, SOAL-mantra, kroppsscanning, meditation, är mindfulness ett kraftfullt redskap för att finna lugn och ro i tillvaron!

Klicka nedan för att ta del av en kortare guidning i mindfulness av Charlotte Sjöstrand.

Text och foto: Marie Skoog