Besöken ökar i Katarina kyrka

| 28 november, 2016
katarina-kyrka

Katarina kyrka stod färdig 1695.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan har minskat från 95 till 63 procent sedan 1970-talet. Besöksantalet i Katarina kyrka har dock ökat markant under de senaste åren. En av anledningarna är prästen Olle Carlssons arbete i församlingen.
–Det är viktigt att vara en levande och relevant kyrka, säger han.

Av Susan Petrusson

 

Det är måndag morgon i början av november och ute visar vintern tydligt att den är här med fallande snö och minusgrader. Inne på caféet i Katarina kyrkas församlingshem på Södermalm är det varmt och stillsamt. Caféet är inringat i mörka stengolv och vita stenväggar. På en av väggarna sitter en anslagstavla där besökare kan läsa om aktuella aktiviteter som pågår i församlingen.

Anslagstavlan vittnar om ett smörgåsbord av aktiviteter som erbjuds med alltifrån traditionella gudstjänster och själavård till inspirationsdagar och konstutställningar. Caféet drivs av Katarina social företagande som är en ideell förening som arbetar för att bryta utanförskap och hjälpa människor tillbaka till livet.

Kyrkan botar utbrändheten

katarina_lotta

Lotta arbetstränar i församlingens café.

– Till caféet kommer det dagligen båda kända och okända människor. Men det finns också ungefär tio personer som kommer regelbundet och som stannar ett par timmar, berättar Lotta som står bakom cafédisken.

Hon är sedan ett och ett halvt år tillbaka en av de många ideella som arbetar i församlingen och hennes uppgift är att under ett par timmar i veckan stå i caféet. Lotta har varit sjukskriven länge och ska snart börja arbetsträna i församlingen. Det har hon gjort tidigare på andra arbetsplatser men då har det inte fungerat. Den stora skillnaden med att gå från att arbeta ideellt till att arbetsträna är att hantera de förväntningar som ingår, vilket skapar nervositet hos henne.

– Jag klarar inte stress eller press längre, säger Lotta. Inte sedan jag blev utbränd. Men denna gång tror jag att det kommer att gå bra för alla här är så snälla och hjälpsamma.

Bakgrunden bland de ideella i församlingen ser olika ut. Det finns människor som är långtidssjukskrivna, andra är vanliga församlingsmedlemmar medan några gör samhällstjänst. I Katarina församling är alla välkomna, oavsett bakgrund.

Från rehabiliteringsklinik till bönegrupp

Olle Carlsson har arbetat som präst inom Svenska kyrkan sedan 2009. Han har uppmärksammats i media bland annat för att ha öppet berättat om sin väg tillbaka till ett nyktert liv efter flera år av alkoholmissbruk.

När han kom tillbaka till Stockholm efter att ha vistats på en rehabiliteringsklinik behövde han ett sammanhang att höra till för att klara av att fortsätta välja ett nyktert liv. Han startade därför en bönegrupp. Gruppen träffades hemma i Olle Carlssons kök tidigt på morgonen ett par dagar i veckan och denna grupp blev starten till det som idag är Allahelgonakyrkan och som har beskrivits som Sveriges mest välbesökta kyrka.

2009 lämnade Olle Carlsson Allahelgonakyrkan har sedan dess arbetat inom Katarina församling där han är präst och arbetsledare.

Olle Carlsson, Katarina församling

Olle Carlsson, präst och arbetsledare i Katarina församling, är en av orsakerna till att kyrkobesöken ökat.

Kyrkan behöver agera politiskt

För att hålla kyrkans verksamhet aktuell krävs en öppenhet mot det som pågår i dess omvärld.

– Kyrkan ska att inte vara partipolitisk men för att kunna vara en kyrka i tiden behöver den uttala sig och agera i de politiska frågor som de strider mot det kristna budskapet, säger Olle Carlsson.

Ett sådant exempel är Katarinaupproret som är en samtalsserie med fokus på svensk vapenexport. I en tid där så många människor är på flykt från konflikter i olika delar av världen, konflikter som göds av en internationell vapenhandel, ställs under samtalsserien frågan om vad Sverige har för roll i detta.

Samarbetet Goda grannar

Det har gått att läsa i media om hur många kyrkor runt om i landet har öppnat sina portar i samband med den stora flyktingvåg som Sverige har drabbats av under det senaste året. Liksom många andra kyrkor har Katarina församling agerat för att bidra genom att bland annat initiera samarbetet Goda grannar.

I samarbetet arbetar Katarina, Sofia, Maria Magdalena och Högalids församlingar tillsammans med Stockholms Moské och Islamic Relief för att ge nyanlända flyktingar rådgivning, samhällsinformation och språkundervisning. För att kunna bidra med så mycket som möjligt krävs att både personal och ideella engagerar sig.

– Detta samarbete ger även människor som annars inte skulle mötas en möjlighet att träffas, säger Olle Carlsson. För de flesta människor som söker asyl i Sverige placeras inte på Söder utan i någon utav våra förorter.

katarina_ljus

Katarina kyrka utgör ett ljus i mörkret för många besökare.

Taggar: , , , , , , ,

Kategori: Feature

Kommentering är stängt