Spännande vandring på Rovfågelleden

Om man är sugen på ett äventyr kan man göra en spännande vandring på Rovfågelleden som leder upp till Sofielundstippens topp. Här stödmatar Huddinge kommun rovfåglar med trafikdödat vilt och det finns en god chans att se både havsörn, duvhök och ormvråk. I slänten nedanför utfodringsplatsen är det fullt med kadaver som rovfåglarna släpat ner för att kunna äta lugn och ro. Det är bara skinn och ben kvar av djuren.

Vi börjar vår vandring vid det gamla torpet Mellanberget i Glada Kvarnsjöns Naturreservat i Huddinge. Rovfågelleden är en 1,8 kilometer lång del av Huddingeleden. Den är tydligt utmärkt med stolpar med bilder av rovfåglar.

En skylt med en rovfågel ovanför en skylt med texten Huddingeleden markerar att vi är på Rovfågelleden i Gladö Kvarnsjöns Naturreservat.
Rovfågelleden är väl utmärkt. Den är en del av Huddingeleden som går i Gladö Kvarnsjöns Naturreservat.

Målet med vandringen är den gamla Sofielundstippen som tidigare var en soptipp. Vägen upp är brant men från toppen har man en magnifik utsikt över Södertörn. Man ser Globen, Högdalstoppen och Södertälje vattentorn. Söderut har man en perfekt vy över SRV:s (tidigare Södertörns Renhållningsverk) nya återvinningsanläggning. Här cirklar hundratals måsar i jakt på matrester.

Rovfågelleden leder upp till Sofielundstippens topp där det finns god chans att få se rovfåglar. Spännande vandring.
Från toppen av Sofielundstippen har man utsikt över hela Södertörn.

Ta med kikare för att spana efter rovfåglar

Det finns inga garantier att få se rovfåglar, men tack vare utfodringsplatsen finns här en god chans att få se havsörn, duvhök och ormvråk. Vi ser några rovfåglar högt i skyn. Ett bra tips är att han en kikare med sig. När vi närmar oss toppen lyfter några korpar. På så vis förstår rovfåglarna att det är fara å färde och flyger iväg. Korpar, kråkor och kajor finns det gott om, men vi hade tur och fick se några tranor på mellanlandning också.

Vid utfodringsplatsen finns en informationsskylt. Fågelmaten består mest av rådjur och vildsvin men även älg och hare. Djuren har dött i trafiken eller skjutits av jägare under skyddsjakt. De döda djuren skulle ha förstörts annars, men nu kommer de till användning och rovfåglarna får hjälp att skaffa mat. Stödmatningen är en del av Huddinge kommuns kretsloppstänk.

En kvinna tittar ut över horisonten från toppen av Sofielundstoppen på Rovfågelleden för att spana efter rovfåglar.
Rovfågelleden leder till Sofielundstippen topp där man har god chans att få se rovfåglar.

SRV äger den gamla tippen som har omvandlats till en gräsbevuxen kulle. De håller efter träd och har ställt i ordning kala, döda, träd som utkiksplatser för rovfåglarna. Här finns också stenrösen där småfåglarna trivs. Runt om tippen är det gott om höga, gamla träd. Vi ser en rovfågel slå sig ner i en av topparna. Därifrån har den bra utsikt över omgivningen med potentiella byten och faror.

Kan kännas otäckt med djurkadaver

Slänten nedanför utfodringsplatsen är full med djurkadaver som fåglarna dragit iväg för att få kalasa ifred. Det är bara skinn och ben kvar. Ett vildsvinshuvud, ryggraden från ett rådjur och ett par klövar med päls. Tankarna går till dagen efter en rejäl fest eller prärien i en Vilda Västern-film. Det är lite otäckt, men känns samtidigt bra. Naturen har sin gång efter lite hjälp på traven.

En kvinna vandrar på Rovfågelleden bland resterna av de trafikdödade djuren som rovfåglarna ätit upp på Sofielundstoppens slänt.
Rovfåglarna har släpat ner kadavren och ätit rent. Bara skinn och ben återstår.

Rovfågelleden känns mer som ett spännande äventyr än en vandring. Vi tyckte att det var en häftig upplevelse.

Fakta om Rovfågelleden
Ledens längd 1,8 km enkel väg. Fin skogsväg, dock rejält brant.
Hitta hit: Med egen bil till Mellanberget, cirka 30 minuter från centrala Stockholm.
Med SL, pendeltåg till Huddinge C från Stockholms central och buss till 709 Hökärrsvägen.
Med cykel 22 km, 7 km från Huddinge centrum.

Ladda gärna ner Naturkartan för mer information.

Text och foto: Gabriella Bruske