Tips för en regnig dag: Utveckla din kreativitet med roliga skriv- och teckningsövningar

Oavsett om du brukar skriva eller teckna så kan det vara roligt och utforskande att prova några enkla skriv- och teckningsövningar. Du behöver inte vara bra på att skriva eller rita för att göra dem. Gör dem själv, tillsammans med familjen eller någon vän. Kanske upptäcker du hur roligt det är och vill utforska din kreativitet vidare.

Genom att regelbundet skriva kan du utveckla din kreativitet. Det gäller inte bara själva skrivandet utan även din kreativitet på andra områden.

Kom igång att skriva

En kvinna som sitter och skriver för hand i en anteckningsbok.
Foto: piqsels.com

Ett bra och roligt sätt att börja på är att göra några korta skrivövningar på cirka sju minuter utifrån några bestämda grundförutsättningar.

  • Bestäm en person, en plats, en färg och en känsla.
  • Ställ en timer på till exempel sju minuter.
  • Skriv sedan en berättelse som innehåller det du bestämt.

Du kommer förhoppningsvis upptäcka hur lätt det är att få igång skrivprocessen på detta sätt.

Berätta en saga

Om man inte är ensam kan man berätta sin historia istället för att skriva ner den. Upplägget är detsamma som när du skriver. Bestäm några olika grundkomponenter som din berättelse ska handla om och bestäm om du ska berätta den på en begränsad tid eller inte.

Har du små barn kan du låta barnen välja några grundförutsättningar och så berättar du en godnattsaga utifrån dessa. Jag kan nästan garantera att barnen kommer att uppskatta detta så var beredd på att du kommer att få fortsätta om du väl börjat.

Kom igång att teckna

Du kan öva upp sin förmåga att teckna genom att låta den högra hjärnhalvan arbeta istället för den dominanta och analytiska vänstra hjärnhalvan. Den vänstra hjärnhalvan tar lätt över och du ritar det du vet snarare än det du ser.

Följande övningar tränar upp ditt seende och din förmåga att avbilda det du ser. Bäst resultat får du om du tecknar under tystnad eftersom den vänstra hjärnhalvan styr talet och tanken är att du ska fokusera på att få den högra hjärnhalvan att arbeta och skapa.

Teckna mellanrummen

Välj ett föremål som till exempel en stol eller en krukväxt. Teckna sedan av mellanrumsformerna på stolen eller formerna mellan bladen på krukväxten. Genom att fokusera på dessa former kommer du att teckna vad du ser istället för vad du tror dig se. Vi har ofta en föreställning av hur olika föremål ser ut, som till exempel en stol, och då kan det vara lättare att teckna mellanrummens former än föremålets former.

En teckning av en stol där mellanrumsformerna är avritade.
Teckna en stol genom att rita av mellanrummen. Foto: Marika Frank

Teckna av en bild upp och ner

Välj ut en bild att rita av. Vänd bilden upp och ner. Studera linjerna i bilden och de olika formerna. Skissa först lite löst och fyll sedan i dina linjer. Vänd sedan på båda bilderna och jämför dem.

Inte titta på pappret

Öva på att släppa kontrollen och titta inte ner på pappret när du ritar. Är du ensam kan du titta in i en spegel och rita ett självporträtt eller rita av din hand. Har du någon annan person i närheten kan ni titta på varandra och teckna av varandra samtidigt. Resultatet brukar bli skojiga Picassoliknande porträtt.

Inte lyfta pennan

Öva på att rita, till exempel en människa, utan att lyfta pennan från pappret.

Teckna på tid

Teckna på en kort förutbestämd tid, bara några få minuter. Då blir du tvungen att fokusera på helheten och det viktigaste i bilden.

Teckna ruta för ruta

För att få en mer exakt avbildning kan man ta hjälp av ett rutnät. Välj en bild du vill rita av och dela in den i ett rutnät av linjer. Skissa sedan upp motsvarande rutnät på ett papper med tunna streck och rita av bilden ruta för ruta. Bilden blir enklare att avbilda eftersom man bara fokuserar på en liten ruta i taget.

Ett kattfoto som är indelat i ett rutnät visas bredvid en teckning av katten där rutnätet använts för att underlätta avbildningen.
Teckna av en bild med hjälp av ett rutnät av linjer. Foto: Marika Frank

Med hjälp av rutnätet kan man även enkelt förstora en bild.

Teckningsövningarna bygger på Betty Edwards bok Teckna med högra hjärnhalvan.