Pandemin slår olika mot befolkningen – värst för pensionärer

Isoleringen har varit värst för pensionärerna som i högre grad drabbats av försämrad psykisk hälsa, meddelade Folkhälsomyndigheten i slutet av oktober. Hur pandemin påverkat svenskarna skiljer sig dock åt mellan åldersgrupper, yrken och mellan sjuk och frisk.  – Jag går emot reglerna nu för annars skulle jag inte överleva, säger Ulla Karlsson, 73 år och pensionär. Ulla levde i våras isolerad i sin lägenhet på grund av den rådande pandemisituationen och träffade under långa perioder endast sin särbo.– Jag tycker att det har varit jättesvårt med isoleringen och jag tycker…

Läs mer