Klimatkompensera för din klimatpåverkan

Lidingöbanan

United Nations Framework Convention on Climate Change, även kallad klimatkonventionen på svenska, med uppdraget att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser, står bakom Climate Neutral Now. Climate Neutral Now innebär att företag och organisationer skriver på att de ska beräkna den egna verksamhetens klimatpåverkan vad gäller växthusgaser, sedan ska de minska sin påverkan och därefter klimatkompensera för den påverkan som de ännu inte kan minska. Det är viktigt att klimatkompensera Det är så viktigt att klimatkompensera. Varför? Jo vi tvingas ta reda på vad av det vi gör som påverkar klimatet,…

Läs mer

En nudge för ett mer hållbart liv

Vi vill gärna tro att vi alltid gör rationella val utifrån de behov vi har, att vi väger fördelar mot nackdelar, innan vi fattar ett beslut. För när det ställs direkta frågor till konsumenter om varför hen valde en viss produkt så är det ofta den här typen av rationaliserade svar som ges. Att vi noga övervägde alla för- och nackdelar innan vi fattade beslutet om vilken produkt vi skulle köpa. Känslor påverkar våra beslut I själva verket visar forskning att känslor påverkar alla beslut vi tar. Vilket är tydligt…

Läs mer