Skapa förutsättning för ett givande arbetsliv

Vår livsstil har förändrats enormt bara under de senaste decennierna. Vi lever idag i ett materiellt välstånd i ett högre tempo och med tekniska hjälpmedel som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunnande drömma om för 100 år sedan. Det ger oss egentligen förutsättningar att effektivisera och hantera vår vardag på ett enklare sätt än tidigare men samtidigt leder vårt sätt att leva, ironiskt nog, till mindre tid i avkoppling och rekreation Ohälsan ökar Undersökningar från Arbetsmiljöverket visar att 16 procent är oroliga för att deras jobb på sikt…

Läs mer