Utställningen Paper Stories – en resa genom papprets historia

På plan tre vid Östasiatiska museet pågår utställningen Paper Stories. Här får besökarna lära sig om papprets historia, tillverkning och betydelse för kunskapsspridning och människans utveckling.  I en minimalistisk lokal, högt i tak och dimmat ljus sprider de gråa montrarna ut sig och tar besökaren med sig på en resa genom papprets 2000 åriga historia i Östasien. En resa som är fylld med intresseväckande fakta, tragik och humor. – Pappret uppfanns i Kina 100 år före Kristus och användes främst för att skriva och slå in saker i. Långt innan…

Läs mer

Ny skrift ska öka skyddet vid fordonsattacker

Den senaste tidens ökning av terrorattacker i Europa har lett till ett ökat behov av skydd på allmänna platser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har därför tagit fram en skrift för att öka kunskapen hos ansvariga för utformning av stadsmiljö. I arbetet har bland annat Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltagit. Flera kommuner har, efter terrordådet i Stockholm 2017 vidtagit åtgärder för att skydda sig mot nya attacker. Stockholm har bland annat placerat ut nya och tyngre betonglejon på Drottninggatan. Samtidigt har flera kommuner upplevt att de saknar…

Läs mer